Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Luontoon perustuvat elinkeinot Lapin vahvuutena (Lapin ELY-keskus)

Matkailu- ja kasvava kaivosala sekä niiden vaikutuksesta hyötyvät muut elinkeinot vahvistavat Lapin elinkeinoelämän kehitystä. Kehittyvä teollisuus ja uusiutuvaan energiaan perustuvat elinkeinot ovat myös tulevaisuuden kasvualoja Lapissa.

Lähimmän puolen vuoden ja vuoden perspektiivillä yleinen tunnelma on varovainen eikä merkittävää kasvua ole näkyvissä. Sen sijaan pitemmällä aikavälillä kehitysnäkymät ovat myönteiset. Nyt on otollinen aika varautua tuleviin työmahdollisuuksiin osaamista kehittämällä. Työmarkkinoiden toimivuus edellyttää aluekehityksen toimijoilta ennakoivaa, tulevaisuuteen vaikuttavaa työotetta, yritysten tarpeiden selvittämistä sekä toimenpiteitä nykyisen ja rekrytoitavan henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työpaikkojen osaamisvaatimuksiin vastaaminen on tärkeätä nyt ja tulevaisuudessa.

Työmahdollisuuksia on sekä Lapissa että lähialueilla: liikkuvuushalukkuus lisää työllistymismahdollisuuksia. Pohjois-Suomen alueella on koulutettua ja osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.

Lisää Lapin alueellisista kehitysnäkymistä osana valtakunnallista Alueelliset kehitysnäkymät –julkaisua, joka löytyy TEM Toimialapalvelun sivuilta osoitteesta: http://www.temtoimialapalvelu.fi/ - Alueelliset kehitysnäkymät

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Seutukuntien kehitysnäkymät edelleen heikot 

Lisätiedot:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toimialapäällikkö Heino Vasara, puh. 0295 039 689
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2013 katsauksen arviot on tuotettu elokuun aikana.

Syksyn katsauksen Lapin alueelliset kehitysnäkymät päivitetään lähipäivinä myös Lapin luotsi ennakointisivustolle  (http://luotsi.lappi.fi/) – Tulevaisuuden näkymiä – Lapin alueelliset kehitysnäkymät.


Regional information