Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lumen sulaminen ja runsaat sateet nostattivat vedenkorkeuksia ja virtaamia Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Joulukuun puolessa välissä alkanut lämmin sääjakso ja sen jälkeen seuranneet runsaat sateet ovat nostattaneet vedenkorkeuksia ja virtaamia Pirkanmaalla. Vielä lokakuussa kuivuus sai järvien vedenkorkeudet laskemaan lähes ennätysalhaiselle tasolle, mutta lokakuun lopun sateet palauttivat järvien vedenkorkeudet tavanomaiselle tasolle.

Joulukuun alussa pakkaset laskivat suurten järvien veden lämpötiloja lähelle nollaa ja pienempiin järviin ehti jo muodostua ohut jääkansi. Myös Kokemäenjoella oli muodostumassa jääkansi, joka olisi vähentänyt hyyteen ja jääpatojen muodostumisriskiä. Joulukuun lämmin sää ja sateet muuttivat tilanteen täydellisesti sulattamalla lumet ja jäät. Viimeisten 10 vuorokauden aikana on satanut vähintään 2 kertaa enemmän kuin keskimäärin samaan aikaan, paikoin on satanut jopa yli 4 kertaa enemmän.

Lauhan ja sateisen jakson vuoksi luonnontilaisten ja useiden säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähteneet nousuun, kun ne tavallisesti tähän vuoden aikaan ovat laskusuunnassa. Käytännössä kaikkien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Säännöstellyistä järvistä Kyrösjärven vedenkorkeus on noussut jo 30 cm ja Ähtärinjärven 50 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolelle. Kyrösjärven vedenkorkeus jatkaa nousuaan vielä 10-15 cm ja Ähtärinjärven vedenkorkeus on lähipäivinä korkeammalla kuin koskaan 100 vuoden seurantajaksolla tähän aikaan vuodesta.

Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien (Näsijärvi, Vanajavesi, Pyhäjärvi) juoksutuksia on nostettu tuntuvasti, jotta vedenkorkeudet pystytään pitämään nykyisellään tai laskea jonkin verran. Näin säilytetään toimintaedellytykset muodostaa jääkansi Kokemäenjokeen ja siten ehkäistä alajuoksun mahdollista tulvauhkaa. Varastotila järvissä on tarpeen, jotta Kokemäenjoen virtaamaa voidaan hyydetulvien uhatessa pienentää.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet ja virtaamat 30.12.2013 klo 4.00. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 2000-2012 ajankohdan keskiarvoon.

 

Korkeus merenpinnasta
30.12.2013 klo 4.00
NN+m

Näsijärvi, Murole (s)

95,29 (+0,14)

Pyhäjärvi (s)

76,98 (+0,08)

Vanajavesi (s)

79,12 (+0,08)

Kyrösjärvi (s)

83,45 (+0,29)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,71 (+0,22)

Längelmävesi, kaivanto  (lt)

84,04 (+0,08)

Keurusselkä (lt)

105,46 (+0,07)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

*116,13 (+0,18)

Tarjannevesi (lt)

95,88 (-0,04)

Toisvesi (lt)

98,10 (+0,34)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen, * 29.12.2013

 

Lisätiedot

Pirkanmaa ELY-keskus

  • ylitarkastaja Diar Isid, puh. 0295 036 188 ja
  • suunnitteluinsinööri Tapio Meisalmi, puh. 0295 036 357

Regional information