Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sysselsättningsöversikt för oktober (ELY-centralen i Österbotten)

Rubriker:

  • Arbetslösheten ökade med trygt 1000 personer jämfört med förra året
  • Sysselsättningsläget inom området för ELY-centralen i Österbotten är dock det bästa i landet
  • Strukturarbetslösheten har ökat, över hälften av alla arbetslösa är svårsysselsatta

Läs hela översikten här.


Regional information