Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lasilantien tenniskentän maaperää puhdistetaan Riihimäellä (Hämeen ELY-keskus)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Riihimäellä osoitteessa Lasilantie 10 sijaitsevan tenniskentän pilaantuneen maan puhdistamisesta. Kohteen pilaantunut maaperä on suunniteltu kunnostettavaksi marras-joulukuussa 2013 ja työn kestoajaksi arvioidaan noin yksi viikko.

Kentän maaperä on pilaantunut metalleilla, pääasiassa kuparilla. Kohteessa arvioidaan olevan kaivettavia maamassoja noin 500 tonnia, ja pilaantuneen alueen koko on arviolta 550 m2. Maaperän kunnostustyö tehdään massanvaihtona. Kohdekiinteistö on suunniteltu muutettavaksi asuinkäyttöön.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Maaperän puhdistustyön yhteydessä esille tulevat jätteet on poistettava. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246 

Tiedotus  
   
Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Regional information