Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lapin tulvatilanteen päivitys (Lapin ELY-keskus)

Simojoella tilanne on muuttunut 23. – 24.4 välisenä yönä siten, että Nikkilänsuvannon jääpato on kasvanut voimakkaasti ja ylettyy nyt aina Sinihaaran kohdalle. Kirkonkylän yläpuolella noin 10 km päässä olevaan Karisuvantoon on muodostunut jääpato, jossa on jäitä noin 25 km pituiselta jokijaksolta. Mikäli kyseinen Karisuvannon jääpato pysyy paikoillaan reilun vuorokauden, niin riski tulvavahingoille Simon kirkonkylän alueella arvioidaan pienenevän, sillä virtaaman ennustetaan kääntyvän laskuun vuorokauden kuluttua ja tuolloin Karisuvannon ja Nikkilänsuvannon patojen oletetaan sulavan nykyisille paikoilleen. Mikäli Karisuvannon pato lähtee lähituntien aikana liikkeelle aiheuttaa se Nikkilänsuvannon jääpadon kanssa voimakasta ja äkillistä vedennousua Simon kirkonkylän alueella ja sen vuoksi nykyistä tilannetta seurataan erityisen valppaana. Mikäli Karisuvannon pato lähtee purkautumaan on Simon alueella aikaa noin kaksi tuntia valmistautua veden äkilliseen nousuun. Pelastuslaitos on nostanut valmiutta ja varautunut omalla toimillaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Viantienjoella jäät ovat liikkuneet voimakkaasti ja niitä on Lapin ELY-keskuksen toimesta poistettu uomasta pääasiassa joen suualueelta. Jäiden poistolla on parannettu uoman vetokykyä jotta vesi pääsisi virtaamaan vapaasti merelle.

Kemijoella, Tornionjoella ja muilla Lapin suurilla joilla virtaamat ovat hyvin hitaassa nousussa. Varsinaiset tulvavirtaamat saavutetaan näissä isoissa joissa vasta toukokuun puolenvälin vaiheilla.  

Tässä vaiheessa Lapin ELY-keskuksella ei ole tulvavahinkoja tiedossa muualta kuin Simojoen yläjuoksun alueelta, jossa yksi kesäasunto on kastunut.

Lisätietoja:

Operatiivinen toiminta
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Ennusteet ja ajankohtainen lumi- ja vesitilanne
Vesivara- ja ympäristöpalvelut -ryhmän esimies Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282


Regional information