Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lahdessa puhdistetaan Jalkarannantien Shellin tontin maaperä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Jalkarannantiellä linja-autoaseman vieressä sijaitsevan Shellin huoltoasematontin pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Maaperän puhdistus aloitetaan tänä kesänä liuottamalla maaperään ja pohjaveteen hapetinta, joka edistää bensiinin ja öljyn hajoamista.  Kun jakeluaseman rakenteet syksyllä puretaan, maaperän puhdistus saatetaan loppuun kaivamalla jäljellä oleva pilaantunut maa pois ja toimittamalla se pilaantuneiden maiden käsittelypaikkaan.

Kiinteistöllä on toiminut 1940-luvulta lähtien polttoaineiden jakeluasema, jonka toiminnan seurauksena maaperä on pilaantunut bensiinillä ja öljyllä. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 4 000 tonnia, pääosin 3-7 metrin syvyydessä.  Jakeluaseman toiminta päättyy tänä vuonna. Uuden asemakaavan mukaisesti alueelle rakennetaan asuin-, liike- ja toimistorakennuksia.

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, jotta kiinteistölle voidaan rakentaa asuinrakennuksia. Jos alueen maaperää ei puhdisteta, maasta voi haihtua bensiiniyhdisteitä tulevien rakennusten sisäilmaan. Kohde sijaitsee lisäksi pohjavesialueella, ja jakeluaseman kohdalla pohjaveden bensiiniperäiset haitta-ainepitoisuudet ovat kohonneet. Maaperä tuleekin samalla puhdistaa siihen tasoon, ettei pohjaveteen pääse maaperästä enää lisää haitta-aineita. St1 Oy tekee erikseen vielä suunnitelman pohjaveden puhdistamisesta.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön suorittamista ja laatua. Kunnostuksen aikana tulee tarkkailla myös alueen pohjaveden laatua. Poistettavat maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh.0295 025 240


Regional information