Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kylmenevä sää hidastaa tulvien kehittymistä Lapissa (Lapin ELY-keskus)

Kylmenevää lupaava sääennuste hidastaa tulvien kehittymistä. Jääpatoriski on kuitenkin yhä olemassa kaikilla Lapin vesistöillä.

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt;

Simojoki Simon asemakylän kohdalla

Simojoen virtaamat ovat kääntyneet laskuun ja 30.4 tehdyn ennusteen mukaan jatkavat laskuaan.  Tämän hetkiset ja ennustetut virtaamat ovat selkeästi keskimääräisiä pienempiä.

Simojokeen muodostuneet jääpadot eivät tällä hetkellä aiheuta haittaa.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan Simojoen jäät lähtevät lähipäivien aikana.

Tornionjoki Karungin kohdalla

Tornionjoen huippuvirtaaman arvioidaan ajoittuvan toukokuun puolivälin jälkeen. Arvioitu suuruus on noin 2300 m3/s, joka on hieman keskimääräistä huippuvirtaamaa suurempi.

Jäiden lähtö Torniojoessa Karungin kohdalla tapahtuu virtaamaan kohotessa 800 m3/s.

Jäiden arvioidaan lähtevän toukokuun puolivälin tienoilla. Tämän hetkinen virtaama on noin 500 m3/s. Merijään keskimääräistä hieman suurempi vahvuus voi lisätä jääpatoriskiä Tornionjoen suualueella.

Ounasjoki Marraskosken kohdalla

Tällä hetkellä Ounasjoen virtaama on noin 300 m3/s. Tulva-aikaiseksi huippuvirtaamaksi arvioidaan noin 830 m3/s, joka on keskimääräistä huippuvirtaamaa hieman vähemmän.

Ounasjoessa Kittilän kohdalla ennustettu huippuvirtaama on noin 700 m3/s, mutta ennusteen vaihteluväli on vielä suuri.  Vahinkorajan suuruus on 850 m3/s. Vesikorkeus jää suurella todennäköisyydellä vahinkorajan alapuolelle. Suurimman virtaaman ajankohta on toukokuun puolivälissä.

Ounasjoen jäänlähdön arvioidaan ajoittuvan toukokuun alkupuolelle.

Kemijoki

Kemijoella tulvahuipun arvioidaan olevan keskimääräistä pienemmän ja jäiden lähdön ennustetaan olevan rauhallinen. Suurimman osan jääkentistä arvioidaan sulavan paikoilleen vahinkoja aiheuttamatta.

Ivalojoki ja Tenojoki

Ennustettu huippuvirtaama Ivalojoella on  lähellä keskimääräistä. Tenojoella ennustettu huippuvirtaama on keskimääräistä hieman suurempi. Molempien jokien huippuvirtaamat ajoittuvat toukokuun puolivälin tuntumaan. Molemmissa jokivesistöissä jäät ovat olleet keskimääräisiä ohuempia. Jääpatoriski molemmissa vesistöissä on kuitenkin olemassa.

Lisätietoja:

Operatiivinen toiminta
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Ennusteet ja ajankohtainen lumi- ja vesitilanne
Vesivara- ja ympäristöpalvelut-ryhmän esimies Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282
Rakennusmestari Risto Lampela, puh. 0295 037 412


Regional information