Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vårfloden börjar nästa vecka i sydvästra Finland (ELY-centralen i Egentliga Finland)

De mildare nätterna och regnet som har utlovats till veckoslutet sätter igång vårflödena i Egentliga Finland och Satakunta. Vattenföringen förväntas öka under veckoslutet i åar och älvar i sydvästra Finland, när snösmältningen tar fart till följd av regn och mildare nätter. Enligt den nuvarande prognosen förutspås vårens toppflöden infalla nästa vecka i vattendragen i Egentliga Finland. Vattenföringen förutspås bli i stort sett genomsnittlig.

Också i Satakunta förutspås vårfloden bli huvudsakligen normal. I Satakunta väntas flödestoppen nås först i slutet av nästa vecka och i norra Satakunta eventuellt först under valborgsveckan. I Loimijoki finns en något större risk för översvämning eftersom isen är starkare än normalt. Om isen lossnar hastigt kan det uppstå isproppar och större flöden än normalt. I Karvianjoki älvsystem förutspås större flöden än genomsnittligt på grund av att snötäckets vattenvärde är högre än normalt. Isarna i vattendragen i Karvianjoki är också starka och kan bilda isproppar när de lossnar. ELY-centralen följer med hur flödessituationen utvecklas och har beredskap att vid behov bland annat spränga isproppar.

Väderprognoserna för nästa vecka är fortfarande mycket osäkra och vårflodens tidpunkt och omfattning avgörs av hurudant vädret blir. Nattfrost under smältningsperioden gör att flödestoppen fördröjs och blir mindre, medan regn under smältningsperioden försnabbar och förstärker flödestoppen.

Om det regnar under veckoslutet smälter snön på istäcket vilket leder till att istäcket snabbt mjukas upp av solvärmen och blir förrädiskt svagt trots att det är tjockt. ELY-centralen uppmanar invånarna att undvika att röra sig på isen.

Ytterligare information

Olli-Matti Verta, tfn 0400 523915
Juha-Pekka Triipponen, tfn 0400 854012

 

 


Regional information