Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2013 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan syyskuun lopussa 18 043 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden syyskuuhun verrattuna 2 528 enemmän. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 284 933, lisäystä vuoden takaisesta tilanteesta 43 552. Muutoksen suunta on ollut sama kaikissa ELY-keskuksissa. Kuluvan vuoden elokuusta työttömyys sen sijaan väheni hiukan, Keski-Suomessa -158 ja koko maassa -5 312.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli syyskuun lopussa Keski-Suomessa 14,1 %, sama kuin Kainuussa. Korkeampi prosentti kirjattiin ainoastaan Lapissa (14,8) ja Pohjois-Karjalassa (14,5 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,9 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa 30 492, joista työttömiä työnhakijoita 18 043. Työssä olevia työnhakijoista oli 5 925 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 272. Työttömyyseläkkeen saajia oli 926 ja lyhennettyä työviikkoa teki 326 työnhakijaa. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 430. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli 746 suurempi kuin viime vuoden syyskuussa ja 333 suurempi kuin kuluvan vuoden elokuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli syyskuun aikana 2 165 avointa työpaikkaa, joista uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 280. Kuukauden aikana täyttyi 1 347 työpaikkaa ja kuukauden lopussa työpaikoista oli avoinna 813.

Keski-Suomessa oli avoimia työpaikkoja syyskuussa 357 vähemmän kuin elokuussa ja 93 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa kohti oli Keski-Suomessa syyskuun aikana 16 ja koko maassa 10.

Työttömyyden rakenne

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne syyskuun lopussa oli elokuun tavoin Keuruun seutukunnassa (11,2) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (18,5 %).

Keski-Suomen työttömyyden hienoinen lasku elokuusta kohdistui lähes kaikkiin koulutusasteisiin. Ikä- ja ammattiryhmittäin kuukausimuutos oli vaihtelevampi. Viime vuoden syyskuusta työttömien työnhakijoiden määrä on sen sijaan lisääntynyt kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä alempaa perusastetta lukuun ottamatta myös kaikilla koulutusasteilla.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2013

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Yksikön päällikkö Marja Pudas, 0295 024 586
Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto, 0295 024 571

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:
Johtaja Tuula Säynätmäki, 0295 046 050
Palvelujohtaja Minna Heino, 0295 046 020, työnvälitys- ja yrityspalvelut
Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen, 0295 046 183, osaamisen kehittämispalvelut
Palvelujohtaja Leena Kauhanen, 0295 046 064, tuetun työllistämisen palvelut
 


Regional information