Navigeringsmeny

Regional information

Naturvänligare lågtemperaturasfalt testas vid sommarens vägbeläggningsobjekt

En betydande del av vägbeläggningsobjekten kan i framtiden kan göras med naturvänligare lågtemperaturasfalt, tror Lauri Suikki, projektchef vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. Tillverkningen av asfaltmassa är den största källan till CO2-utsläpp i beläggningsarbeten.

"I området av NTM-centralen i Nyland gör man i år lågtemperaturasfalt på fem objekt. Eftersom asfaltmassan värms upp till en temperatur som är cirka 20-30 grader lägre, minskar koldioxidutsläppen med ungefär 11 procent ", berättar Suikki.

Det är fråga om enskilda objekt för vilka det krävdes lågtemperaturasfalt redan i konkurrensutsättningsskedet.

"Det här är en huvudöppning, avsikten är att nu testa lågtemperaturasfalten i en något större utsträckning och lära av erfarenheterna. Jag tror att valet av lågtemperaturasfalt i framtiden kommer att ha en betydande inverkan på beläggningsarbetenas koldioxidutsläpp", målar Suikki upp.

I sommar beläggs vägar på en över 800 kilometer lång sträcka inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland. Det är ungefär hälften så mycket som förra året. Detta möjliggjordes av att anslaget ökade från 28 miljoner euro förra året till cirka 50 miljoner euro i år.  Största delen av beläggningsobjekten vid NTM-centralen i Nyland har nu konkurrensutsatts, men en del genomförs via fleråriga entreprenader. Enligt Suikki är fler konkurrensutsättningar under beredning denna vår, men man har ännu inte fattat närmare beslut om objekten.

På riksnivå bedömer Trafikledsverket att reparationsskulden för landsvägarna inte ökar i år. Enligt Suikki finns problemen särskilt i det lägre vägnätet, där vägarnas beläggningar och konstruktioner har försämrats för varje år.

"Vägnätet kan ha många typer av skador och reparationsmetoderna är naturligtvis dyrare om man måste reparera vägens konstruktion", bedömer Suikki.

Denna vårvinter har flera översvämningar inträffat. I översvämningsområden syns försämringen i vägkonstruktionen ofta först med fördröjning.

"Om vägens konstruktion har blivit kraftigt vattendränkt kan det ske förändringar i och med att bärförmågan försämrats. I kända översvämningsområden kan vägens utjämningslinje höjas, det vill säga vägen höjs i samband med konstruktionsförbättringsarbeten ", berättar Suikki.

Den milda och regniga vintern var också i övrigt svår för vägnätet och påverkade vägytan och konstruktionerna.

"I och med det milda vädret, då vägens yta ständigt är våt och smälter och fryser upprepade gånger, är vägen känslig för hål. Då uppstår det fler hål på vägytan än under en vanlig vinter ", konstaterar Suikki och nämner delen av Rv 4 söder om Lahtis som ett problemområde.

De minskade trafikmängderna i och med coronakrisen hjälper vägarbetena eftersom risken för olyckor minskar.

"Visserligen kör det normalt 50 000 bilar per dygn på ringvägarna, och även om trafikmängderna minskar förändras inte trafikmiljöns karaktär", påpekar Suikki.

Av trafikanterna önskar han förståelse för sommarens vägarbeten:

"Följ de sänkta hastighetsbegränsningarna och var försiktiga. Tålamod är alltid ett trumfkort i trafiken ", påminner Suikki.

 

Bild: Beläggningsobjekten 2020.

 

Mer information

NTM-centralen, projektchef Lauri Suikki, tfn 0295 023 004

NTM-centralen, projektchef Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234

Aktuell information om vägarbetena


Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100


Trafikens kundservice vid NTM-centralen tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)