Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kesän päällystystyöt alkavat tiistaina 7.5. (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tämän kesän päällystystyöt käynnistyvät viikolla 19. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 12 M€, mikä on n. 10 % viime vuotta vähemmän. Päällystysmäärät ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosien aikana myös bitumin hinnan ja yleisen kustannustason nousun vuoksi. Vuonna 2012 päällystettiin vielä n. 300 km, kun tämän vuonna määrä jää n. 250 kilometriin. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä lainkaan parantamaan nykyrahoituksella. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.
 

Tänä vuonna panostetaan edelleen E18 moottoritien Turku-Salo -välin uudelleen päällystämiseen, Paimio-Halikko -väliä tullaan päällystämään n. 8 km pituudelta. Pääteiden päällysteistä voidaan uusia n. 10 %, kun taas muiden teiden päällysteistä vain n. 2 %. Päätiekohteiden lisäksi tänä vuonna joudutaan päällystään merkittäviä seututeitä, mutta muita kohteita päällystysohjelmaan tulee hyvin vähän. Vähäliikenteisten teiden kuntoa pidetään yllä pääosin päällysteen vaurioiden paikkauksilla. Niiden kunto heikkeneekin edelleen. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 10–15 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2013:

Vt 1 Halikonjoen sillan ja Paimion rajan välinen tieosuus
Vt 1 TYKSin ja Skanssin välinen tieosuus
Vt 2 Porin kohdalla
Vt 8 Ihoden ohitukaistojen kohdalla
Vt 8 Rauman ohituskaistojen kohdalla
Vt 8 Eurajoki-Luvia välillä
Vt 8 Härkämäki-Raisio välillä
Vt 10 Ravattulan kohdalla
Vt 23 Noormarkku-Pomarkku
Vt 23 Honkakoski-Kankaanpää
Mt 180 Paraisten kiertoliittymän kohdalla
Mt 2200 Kaarinantie rautatiesillan ja vt 1 välinen tieosuus

Osa merkittävimmistä kohteista päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Nelikaistaisilla teillä, joilla toinen ajokaista on koko ajan käytössä, ei yleensä ole tarvetta tehdä päällystystöitä yöaikaan. Sen sijaan kaksikaistaisilla teillä päällystystyöt haittaavat enemmän liikennettä, joten vilkkaimmilla teillä työt tehdään yöaikaan. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina vilkkailla teillä. Yötyönä tullaan tänä vuonna tekemään mm. vt 10 Ravattulan kohdalla, vt 2 Porin kohdalla, sekä Saaristotiellä Paraisten kiertoliittymän kohta.

Ensimmäisenä kohteena päällystetään kantatietä 52 ja maantietä 183

Ensimmäisenä kohteena päällystetään kantatietä 52 Perniön ja Salon välillä n. 6 km matkalta sekä Salon keskustan ja Piihovin välillä n. 3,5 km matkalta. Työt alkavat 7.5. aamulla Perniön päästä. Salon keskustan ja Piihovin välinen päällystystyö tehdään yötyönä klo 18–06 välisenä aikana tien suuren liikennemäärän vuoksi. Työt kestävät näillä kohteilla yhteensä noin viikon. Myös maantietä 183 Perniön ja Kemiön välillä päällystetään Perniön päässä n. 5 km matkalta 7.5. aamulla alkaen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.  Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.

Kaikki kesän päällystyskohteet sekä lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy päällystystyöt 2013 -nettisivuiltamme.

Suuri osa päällystystöiden aikatauluista tarkentuu vasta myöhemmin.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843

 

Regional information