Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kantatien 77 kevyenliikenteen järjestelyt Vuonamonsalmen kohdalla ovat valmistuneet (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kantatien 77 kevyenliikenteen järjestelyt Vuonamonsalmen kohdalla, Keiteleellä, ovat valmistuneet. Tehdyt toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta sekä kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikkumisolosuhteita.

Kantatien eteläpuolelle rakennettiin 1,7 km pituinen erillinen kevyen liikenteen väylä maantien 552 liittymästä Viinikkalan paikallistien 16021 liittymään saakka.

Vuonamonsalmeen rakennettiin nykyisen maantiesillan viereen erillinen kevyen liikenteen silta.

Lossisaareen, Vuonamonsalmen maantiesillan ja huoltoaseman liittymän välille rakennettiin poikittainen yhdistetty yksityistie ja kevyen liikenteen väylä sekä risteyssilta kantatien alitse. Lisäksi kantatielle rakennettiin väistötila Lossisaaressa sijaitsevan huoltoaseman/matkailuyrityksen liittymän kohdalle.

Hanke toteutettiin Keiteleen kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteisrahoituksella. Kokonaiskustannukset olivat noin 1,6 M€.

Urakoitsijana hankkeella toimi Oteran Oy.

Lisätietoja antaa

Pohjois-Savon ELY-keskus:
projektivastaava Jari Kuokkanen p. 0295 026 734


Regional information