Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kantatien 63 ja maantien 17761 tiesuunnitelman laatiminen Kauhavalla alkaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhdessä Kauhavan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa kantatien 63 ja maantien 17761 parantamiseksi Kauhavan keskustassa Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin kohdalla. Suunnittelun lähtökohtana on Kauhavan kaupungin alueelle laatima osayleiskaava ja toteutuessaan sen liikenteelle aiheuttamat muutostarpeet.  

Kauhavan kaupunki on laatimassa osayleikaavaa Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin alueelle Kauhavan kapungin keskustaajamassa. Kaavassa on osoitettu alueita mm. kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Kaavan toteutuessa alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan nykyisestä. Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditussa liikenneselvityksessä on todettu, että kantatiehen 63 rajoittuvan maantien 17761 (Jylhäntie/Kalliokoskentie) liittymän parantaminen on tarpeen, liittymän sujuvuuden, turvallisuuden ja välityskyvyn takaamiseksi muuttuvassa tilanteessa. Lisäksi kantatiehen 63 ja maantiehen 17761 kaavassa osoitetut uudet katuliittymät vaativat tiesuunnittelua.

Tiesuunnitelman lähtökohtana ovat edellä mainitun liikennejärjestelmäselvityksen mukaiset ratkaisut. Selvityksessä on esitetty mm. kiertoliittymän rakentamista kantatien 63 ja maantien 17761 liittymään sekä uusien katuliittymien rakentamista korotettuina kanavoituina liittyminä. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään myös tarvittavat kevyenliikenteenjärjestelyt sekä mahdollisten uusien kevyenliikenteen alikulkujen tarpeellisuus.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teettää tiesuunnitelman. Suunnitelman laatiminen aloitetaan alkuvuodesta 2014. Hankkeen etenemisestä ja suunnitteluratkaisuista, tullaan järjestämään yleisötilaisuus erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Kun suunnitelmat valmistuvat lähetetään ne maantielain mukaiseen käsittelyyn. Käsittelyperiaatteista kerrotaan jatkossa yleisötilaisuuksissa ja tiedotteissa.

Hankkeen rakentamisen aikataulusta sovitaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta projektipäällikkö Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746 ja Kauhavan kaupungilta Tekninen johtaja Juha Takamaa, puh. 050 514 1576.

Hankkeen lähtökohtana olevasta osayleiskaavasta löytyy lisätietoa Kauhavan kaupungin internet -sivuilta osoitteesta: http://www.kauhava.fi/kauhava-info/kaavat_ja_kiinteistot/vireilla_olevat_kaavat

 

 


Regional information