Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kainuuseen ehdotetaan uusia arvokkaita maisema-alueita (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun arvokkaiden maisema-alueiden täydennyskartoitus on valmistunut. Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa toimiva Maisemat ruotuun -hanke on viime kesän aikana arvioinut Kainuussa yhteensä 41 maisema-alueen tilan sekä alueiden luonto-, kulttuuri- ja käyttöarvot.

Täydennyskartoituksen tuloksena Kainuun ELY-keskus ehdottaa Kainuuseen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi kahdeksaa kohdetta ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 21 kohdetta. Ehdotus toisi Kainuuseen kaksi uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja 16 uutta maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Maisema-alueiden tunnistaminen ja inventointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita ja maatalouden ympäristönhoitoa. Tunnetut maisemanähtävyydet ovat vetovoimaisia ja niillä on merkitystä matkailulle. Merkittävät maaseudun maisema-alueet sisällytetään muun muassa maakuntakaavoihin.

Kainuun ELY-keskus pyytää kunnilta, viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoja ehdotuksesta arvokkaiksi maisema-alueiksi 28.11.2013 mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee uuden ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2015 aikana.


Lisätietoja:
maisema-arkkitehti Matleena Muhonen, puh. 050 593 5709,
maisema-arkkitehti Mervi Savolainen, puh. 050 343 9494,
tarkastaja Sirpa Lyytinen, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 807,
biologi Maarit Vainio, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 893.

Linkki:
Arvokkaiden maisema-alueiden rajausehdotukset (www.kainuunmaisemat.fi)

 

==

Ehdotus Kainuun valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemiksi:

Paltaniemi, Kajaani
Melalahden kulttuurimaisema, Paltamo
Joukokylän ja  Kempasvaaran vaara-asutus, Puolanka
Naapurinvaara, Sotkamo
Vuokatin vaarat ja rantojen viljelymaisemat, Sotkamo
Hietajärvi–Kuivajärvi, Suomussalmi (ehdotetaan korotusta maakunnallisesta valtakunnalliseksi)
Manamansalo, Vaala
Rokua, Vaala (uusi ehdotettu kohde)

Ehdotus Kainuun maakunnallisesti arvokkaiksi maisemiksi:

Lehtovaara, Kajaani
Timoniemi, Kuhmo
Suolijärvi, Puolanka
Juntusranta, Suomussalmi

Uudet ehdotettavat maakunnallisesti arvokkaat maisemat:

Moisiovaara, Hyrynsalmi
Vartiusniemi, Kuhmo
Nivan kylä, Kuhmo
Kiehimänvaara, Paltamo (aiemmin osa valtakunnallisesti arvokasta aluetta)
Latva, Puolanka
Hepoköngäs, Puolanka
Aittokylä, Puolanka
Hiisijärven hiekat, Ristijärvi
Karhulankylä, Ristijärvi
Saukkovaara, Ristijärvi/Paltamo
Räätäjärvi, Tipasoja, Herttuankylä, Sotkamo
Sapsonranta, Riekinranta, Juholankylä ja Pöllyvaara, Sotkamo
Hossa, Suomussalmi
Pyykkölänvaara, Suomussalmi
Saarikylä ja Tervosenpuoli, Suomussalmi
Neittävä, Vaala
Oulujoen Ylisuvanto, Vaala
Säräisniemi, Vaala (aiemmin valtakunnallisesti arvokas kohde)


Regional information