Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kainuun turvetuotantoalueille tarkkailuohjelma vuoteen 2020 saakka (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt Kainuun turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman vuosille 2014–2020. Turvetuotantoa tarkkaillaan vastaavilla yhteistarkkailuohjelmilla myös muualla Suomessa.

Kainuussa turvetuotantosoiden yhteistarkkailu Oulujoen vesistöalueella on aloitettu vuonna 1988. Tarkkailun periaatteena on ollut, että tarkkailuun on valittu osa tuotantosoista, ja muiden tuotantoalueiden päästöt on arvioitu tarkkailusta saatavien ominaiskuormituslukujen perusteella. Turvetuotantoalueiden ympäristöluvissa päästötarkkailu on määrätty joko ympärivuotiseksi tai yleensä kahdesti lupakaudessa tapahtuvaksi.

Hyväksytty tarkkailuohjelma ei sisällä tuotantoalueiden käytöntarkkailua tai ympäristöluvassa määrättyä muuta tarkkailua, esimerkiksi pöly- ja melutarkkailua. Näitä asioita tarkkaillaan kunkin turvetuotantoalueen ympäristöluvan mukaisesti erikseen.

Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomainen tekee oman päätöksensä tarkkailusuunnitelmaan sisältyvästä kalataloustarkkailusta.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
ylitarkastaja Raija Urpelainen, p. 029 502 3898

Liitteet:  
Kainuun turvetarkkailuohjelma 2014–2020
Kainuun ELY-keskuksen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä tarkkailuohjelmaksi


Regional information