Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kunnosti Rakkolanjokea lohikalojen elinympäristöksi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)  

 

Haapajärven alapuolista Rakkolanjokea kunnostettiin viime viikolla lohikalojen elinympäristöksi. Kunnostustyöt aloitettiin maanantaina Lyijysentien alittavasta Leinonkoskesta ja viikon aikana kunnostettiin kaiken kaikkiaan neljä koskea ennen valtakunnan rajaa.

Koskia kunnostettiin konevoimin lisäämällä uomaan soraa sekä isompaa kivimateriaalia, joilla luodaan lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä suojapaikkoja. Koneellisen kunnostuksen lisäksi koskia viimeisteltiin miesvoimin.

Rakkolanjoen Venäjän puoleisella jokiosuudella on luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta, mutta joen alaosassa sijaitseva Kapakkakosken pato on ollut kaloille täydellinen nousueste. Padon romahdettua pari vuotta sitten se ei enää muodosta nousuestettä kaloille. Venäjällä Rakkolanjoessa lisääntyy satunnaisesti myös lohi ja Rivers and Fish – Our Common Interest (RIFCI) –projektin puitteissa Rakkolanjoen Suomen puolelle on istutettu lohen 2-vuotiaita poikasia jo kolmena vuotena. Nyt toivotaan, että lohikalat pääsevät nousemaan Suomen puolelle ja löytävät uudet lisääntymisalueet.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vetämää RIFCI-projektia rahoittavat EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC -ohjelman lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Nordkalk Oyj, Paroc Oy Ab, Finnsementti Oy, Suomen Karbonaatti Oy, Stora Enso Oyj, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Biologists for Nature Conservation sekä Viipurin aluehallinto.Lisätietoja:
- Projektipäällikkö Matti Vaittinen, puh. 040 775 4966
- Suunnittelija Anna Lindgren, puh. 050 351 3471

 


Regional information