Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Älvarna och sjöarna i Österbotten närmar sig översvämningsgränsen och ställvis förekommer isproppar (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Det fortsättningsvis varma och regniga vädret har höjt vattenståndet i sjöarna och åarna i  södra Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten och vattenståndet stiger fortfarande i flertalet vattendrag. I synnerhet i Kyro älv och Perho å är översvämningssituationen exceptionell för årstiden  och under de närmaste dagarna kan flödena stiga till nivåer som motsvarar vårflöden som återkommer vart tredje år. I Skatila i Kyro älv (Korsholm) väntas flödet stiga till  250 - 300m3/s  och i Tunkkari I Perho å  (Vetil ) till över 100m3/s. Också i Lappo å, Esse å  och Lestijoki å samt i flertalet av de mindre åarna kan flödena stiga till nivåer som motsvarar den årliga våröversvämningen. Till exempel vid Liinamaa i Lappo å finns det fortfarande vatten på åkrarna.

Avtappningen från de konstgjorda sjöarna och de reglerade sjöarna har fortsättningsvis ökats och till exempel vattennivån i Evijärvi sjö har på detta sätt kunnat sänkas. Vattenståndet i sjön Lappajärvi stiger fortfarande och i början av januari förutspås vattennivån vara 70 cm över normalvattenståndet. Lestijärvi är  15 cm och Ähtärinjärvi i Etseri 30 cm över normalvattenståndet.

Vattenståndet i sjöarna och de konstgjorda sjöarna i Kyro älvs övre lopp väntas stiga exceptionellt högt. Avtappning från sjön Seinäjärvi  (Alavo och Virdois) har ytterligare ökats, men enligt prognoser stiger sjön ännu lite. Den konstgjorda sjön Kalajärvi (Seinäjoki) kan under de närmaste dagarna stiga över den i miljötillståndet nämnda övre gränsen för normaltillståndet. Enligt miljötillståndet kan den övre gränsen vid översvämning tillfälligt överskridas.

Den ispropp som på julaftonen uppstod i Seinäjoki å har upplösts och hotar inte längre bebyggelsen. På grund av isproppen minskades avtappningen från Kalajärvi tillfälligt.

I nedre loppet av Perho å i Karleby uppstod under julnatten en ispropp  ovanför byggplatsen för bron för  kustbanans nya parallellspår. Isproppen  kunde avlägsnas på juldagseftermiddagen och avtappningen till Perho å (Kaitfors) som tillfälligt minskats, kunde återställas.

ELY-centralen i södra Österbotten följer upp översvämningssituationen under julhelgen och är beredd att vid behov fortsättningsvis ändra avtappningarna för att hindra översvämningsskador. Om regnmängden under de närmaste dygnen blir större än de nuvarande prognoserna utlovar, har man också beredskap att avleda vatten till de invallade områdena vid Kyro älv i Seinäjoki och Ilmola. På basen av den prognos som gavs på juldagen väntas vattenståndet i Nikkola  (Ilmola) stanna en knapp meter under översvämningsgränsen.

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( södra Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och södra Österbotten), tfn 0295 027 925
  • Kristiina Kastman (mellersta Österbotten), tfn 0295 038 344

 


Regional information