Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Jätteitä seurataan tiivisti ELY-keskusten yhteistyönä - Pirkanmaalla hyödynnetään yli 90 % massa- ja paperiteollisuuden jätteistä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalainen massa- ja paperiteollisuus pärjää hyvällä esimerkillä jätealan vertailussa. Viime vuosina se on päässyt reilusti yli 90 % jätteen hyötykäyttöasteeseen. Puujätettä hyödynnetään energiana sekä siistausjätteitä ja tuhkaa teiden ja kaatopaikkojen rakenteissa.

Pirkanmaan yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä on yhä parantamista, sillä nyt ollaan vielä alle 50 % tasolla. Tilanne on korjaantumassa lähiaikoina, kun ympäristöluvan saanut Tammervoiman polttolaitos saadaan käyntiin. Kierrättäminen on jatkossa helpompaa, kun tuottajavastuun tiukkenemisen myötä metallin, lasin ja kuitujätteen keräyksen rinnalle saadaan pysyviä muovipakkausten keräyspisteitä.

Jätemäärien kartoitus liittyy Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelussa tehtävään väliarviointiin.  Seurannalla etsitään jätealan onnistumisia ja kehitettäviä kohteita. Samalla arvioidaan, kuinka Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ja Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ovat saavuttaneet tavoitteensa. Väliarvion laatimiseen kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja seutunsa tuntevia yhteistyöryhmiä. Arviointi valmistuu loppuvuonna 2013.

Miljoonia tonneja jätteitä menee hyötykäyttöön

Etelä- ja Länsi-Suomen jäteseurannan alkuvaiheessa on saatu tietoa teollisuuden ja yhdyskuntien jätemääristä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Näyttäisi, että jätteitä saadaan hyötykäyttöön aiempaa paremmin. Teollisuusjätettä meni hyötykäyttöön 2,4 miljoonaa tonnia vuonna 2011 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hyödynnetyistä jätteistä valtaosa oli massa- ja paperiteollisuudesta sekä metalliteollisuudesta.

Yhdyskuntajätteestä tehdään yhä enemmän energiaa. Yhdyskuntajätteistä saatiin hyötykäyttöön 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Pääosa yhdyskuntajätteistä, kuten paperi, kartonki, biojäte ja metalli, hyödynnetään materiaalina. Etelä- ja Länsi-Suomessa on suunnitteilla useita uusia biokaasulaitoksia ja etanolilaitoksia, jotka näyttävät suuntaa uudenlaiseen hyötykäyttöön. Tämän lisäksi sekajätteiden sijoittamisesta kaatopaikoille on siirrytty paljolti jätteenpolttoon.

Tulevaisuuden painopisteet ovat vielä punninnassa

Mihin jätealalla kannattaa panostaa lähivuosina, on vielä arvioinnin alla. Tiukkoja rajapyykkejä jätehuollon tilaksi vuodelle 2020 on asetettu, kuten esim. tavoite hyödyntää yhdyskuntajätteistä 90 %.  Näiden tavoitteiden eteneminen selviää vuoden 2013 aikana, kun ELY-keskusten yhteistyöllä valmistuu jätesuunnitelmien väliarvio. Tällä laajalla, 12 maakunnan kattavalla alueella, tavoitellaan jätteen synnyn ehkäisyä, hyödyntämistä ja suunnitelmallista jätehuoltoa.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toiminta-alueet. Alueellista jätealan suunnittelua koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa www.ymparisto.fi/elsu

  • Ylitarkastaja Mervi Virtanen, Pirkanmaan ELY-keskus p. 0295 036 011 
  • Ylitarkastaja Tuomo Aunola, Pirkanmaan ELY-keskus p. 0295 036 319

Regional information