Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Järvien vedenpinnat nousivat nopeasti Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 3.5.2013

Tulvahuippu on ohitettu Pohjois-Savon latvavesillä. Isojen järvialtaiden vedenpinnat nousevat edelleen.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,71 metriä eli 8 cm pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalla.  Kallaveden pinta on noussut parin viimeisen viikon aikana nopeasti ja sen odotetaan nousevan vielä 30 cm nykytasosta. Ennusteen mukaan pinnannousu saavuttaa huippunsa toukokuun loppupuolella.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt jo yli 50 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja virtaama on siten ollut viime viikkoina keskimääräisellä tasolla.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut noin 5 cm matalimmasta tasostaan.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä latvajärvet Kiuruvesi ja Sonkajärvi ovat jo ohittaneet huippunsa.

Poro- ja Onkiveden pinnat ovat nousussa, mutta pinnannousun odotetaan pysähtyvän näinä päivinä ensin Porovedessä ja sitten hieman myöhemmin Onkivedessä. Huippukorkeudet ovat jäämässä viime kevättä pienemmiksi.

Nilsiän reitin järvet ovat myös vielä nousussa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin Pielaveden pinta on noussut kahdessa viikossa 40 cm ja Iisveden pinta 23 cm samassa ajassa.

Järvien jäätilanne

Pohjois-Savon jäämittauksista ei ole tällä hetkellä raportoitavaksi ajantasaista mittaustietoa, mutta jään kantavuus heikkenee nyt nopeasti.

Lumitilanne

Lumipeite on käytännössä sulanut, lumen peittämä ala on jo hyvin vähäinen.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on myös kääntynyt nousuun.


Regional information