Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Janakkalan Puurokorvenmäen kiviaineshankkeeseen ei YVA-menettelyä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on tehnyt kielteisen päätöksen kansalaisaloitteena tulleeseen esitykseen YVA-menettelyn soveltamisesta kiviaineshankkeeseen Janakkalan Rehakan kylän Puurokorvenmäen alueella. Hankkeen vireillä olleiden ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemusten käsittely kunnassa ovat olleet keskeytyksissä YVA-päätöksen valmistelun ajan. Nyt lupamenettelyt voivat jatkua.

Hankkeessa Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy hakevat 15 vuodeksi lupaa ottaa 950 000 m3:a kiviaineksia sekä louhia ja murskata sitä. Ottamisalueen pinta-ala on vajaa 7 hehtaaria. Samalla haetaan lupaa myös tuoda muualta ja käsitellä alueella alle 10 000 tonnia kiviainesta vuodessa ja vastaanottaa puhtaita maa-aineksia alle 50 000 tonnia vuodessa. Alueella on tarkoitus toimia ympäri vuoden. Toukokuusta syyskuun loppuun toiminta-aika on maanantaista perjantaihin kello 6-22 ja talvikaudella ympäri vuorokauden maanantaista kello 0.00:sta lauantaihin kello 6:een.

Päätöksensä perusteluissa ELY-keskus katsoo, että ottaen huomioon hankkeen koon, hankealueen syrjäisen sijainnin ja alueen luonnonolot, on epätodennäköistä, että hankkeen toteuttamisesta aiheutuisi merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta mahdollisia liikenteellisiä yhteisvaikutuksia seudun muiden ottohankkeiden kanssa. Pelkästään mahdolliset liikenteelliset haittavaikutukset alueella eivät kuitenkaan riitä YVA-menettelyn käynnistämiseen hankkeessa. 

Valitusoikeus päätöksestä on tässä vaiheessa vain hankkeesta vastaavilla Nimisen Sora Oy:llä ja Jul-Atte Oy:llä. Ne, jotka aikanaan voivat valittaa hankkeen lupapäätöksistä, voivat tuolloin valittaa samassa yhteydessä myös ELY-keskuksen nyt tekemästä YVA-päätöksestä.

Lisätietoja

  • yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173
  • YVA-päätös (pdf-tiedosto, 118 kt)

Regional information