Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Jääpadot edelleen ongelmana ja aiheuttavat vahinkoja Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Noin 3 km pitkän jääpadon purkautuminen Pyhäjoen Halusen suvannosta Pyhäjoen taajaman ohi kohti Pyhäjoensuuta aiheutti ensitietojen mukaan noin 10 omakotitalon ja 2 rivitalon kastumisen Pyhäjoen taajamassa. Vesi nousi padon vuoksi erittäin nopeasti noin 2-3 metriä ja padon ohitettua taajaman vesi lähti nopeaan laskuun. Pyhäjoessa on vielä useita suvantoja jäässä, mutta yhtä isoa ja yhtenäistä jääpatoa joessa ei ole. Jään liikkeet joessa voivat aiheuttaa kuitenkin edelleen patoja ja paikallista vedenpinnan nousua.

Taloja on jouduttu suojaamaan jääpatojen aiheuttaman vedenpinnan nousun vuoksi myös Kalajoen varressa. Alavieskan taajamassa jääpato uhkasi muutamaa asuinrakennusta. Kalajoessa jäät ovat kasautuneet pitkältä matkalta Tyngän suvantoon.

Jääpadot ovat aiheuttaneet ongelmia lisäksi ainakin Tomujoella, Lestijoella, Lamujoella, Temmesjoella ja Tyrnäväjoella. Kiiminkijoellakin jäät ovat lähteneet ensimmäisistä koskipaikoista liikkeelle.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat)


Regional information