Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Itä-Suomen ETNOn uusi toimintakausi käynnistyi. Puheenjohtajana aloitti Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 27.11.2015 asettanut Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikaudelle 2015-2019. Itä-Suomen ETNO kokoontui 14.1.2016 uudella kokoonpanolla Kuopiossa. Puheenjohtajana aloitti Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja varapuheenjohtajana Tahko-Tours Oy:n toimitusjohtaja Elena Chiksoeva. Koko Itä-Suomen ETNOn kokoonpano tiedotteen lopussa.

Valtioneuvoston asetuksessa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/2015) säädetään valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO. Toimintaa ohjataan oikeusministeriöstä. Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on aluetasolla hoitaa neuvottelukunnalle asetuksen 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä. Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Itä-Suomen ETNOn toimialueena on Pohjois-Savon ELY-keskukselle valtioneuvoston asetuksessa (1392/2014) määritelty maahanmuuton laajennettu toimialue, johon Pohjois-Savon lisäksi kuuluvat Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten toimialueet.

Liite:
Itä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO)kokoonpano toimikaudella 2015 - 2019, pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa puheenjohtaja Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja varapuheenjohtaja Tahko-Tours Oy:n toimitusjohtaja Elena Chiksoeva.

Lisätietoja
Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, Kuopion kaupunki, p. 044 718 2792, pekka.vahakangas(at)kuopio.fi

Itä-Suomen ETNOn varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Elena Chiksoeva, Tahko-Tours Oy, p. 0400 244 133, elena.ch(at)tahkotours.fi

Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus, 040 718 1414, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi


Regional information