Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ilmajoella uhkaava tulvatilanne (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Julkaistu 19.4.2013 klo 21.45

Kyrönjoen vedenkorkeudet Ilmajoen keskustan kohdalla ovat nousseet erittäin korkeiksi. Nikkolan vedenkorkeus on koko perjantain 19.4.2013 jatkanut nousuaan ja on kello 21 tasolla +40,75 m. Tämä korkeus on toistuvuudeltaan jo korkeampi kuin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus. Tilannetta on pahentanut Nikkolan alapuolella oleva toistakymmentä kilometriä pitkä yhtenäinen jääkansi, joka padottaa vettä Ilmajoen keskustan kohdalla. Jääkantta on pyritty rikkomaan kahdella kaivinkoneella ja jäitä onkin saatu jo liikkumaan. Kyrönjokeen laskevan Tuomiluoman penger on osittain rikkoontunut ja tulvavesi uhkaa muutamia asuinrakennuksia. Pengertä korjataan kaivinkoneen avulla. Myös Sakarintien asuntoaluetta suojaava penger vuotaa ja torjuntatoimet ovat meneillään.

Myös Jalasjärvellä ja Kauhajoella vesi jatkaa edelleen nousuaan. Jalasjärven keskustan kohdalla vesi on päivän aikana noussut vajaa 20 cm, mutta Hirvijoen ja Mustajoen suunnassa nousu on jo pysähtynyt. Jalasjärvellä ollaan jo reilusti viime syksyn tulvakorkeuksien yläpuolella ja lähestytään vuoden 1984 suurtulvan lukemia. Asulan asuntoaluetta suojaava tulvapenger on osittain sortunut ja sitä korjataan parhaillaan. Tieyhteyksiä on poikki jo noin parikymmentä ja valtatie 3 on edelleen suljettuna Jalasjärven kohdalla. Kauhajoen vesipinnat ovat myös nousussa, mutta viime syksyn tulvakorkeuksiin ei ole ainakaan vielä ylletty.

Jääpatoja on perjantain aikana torjuttu Kyrönjoella mm. Kurikassa. Myös Lapväärtissä oli päivän aikana jälleen uhkaava jääpatotilanne, jota on torjuttu räjäyttämällä ja kaivinkoneilla.

Lapuanjoella tulvatilanne on hieman rauhoittunut.  Pengerrysalueiden tulvaluukut avattiin aamupäivällä, mutta suljettiin uudelleen iltapäivällä, kun Lapuanjoen vesipinta Poutun padon kohdalla laski tason +28,40 m alapuolelle. Tilannetta kuitenkin seurataan tiiviisti ja luukut aukaistaan tarvittaessa uudelleen. 

Tulvan huippu on Suomen ympäristökeskuksen laatimien ennusteiden mukaan saavutettu Lapväärtinjoella, Teuvanjoella, Laihianjoella ja Närpiönjoella. Kyrönjoella tulvahuippu ajoittunee lauantaille, Lapuanjoella tulvatilanne voi jatkua vielä useita päiviä.

Lisätietoja:

Tulvan yleistilanne:

  • Tulvajohtaja Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Vanhempi insinööri Tuuli Saari, puh. 0295 027 925, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lapuanjoen tulvatilanne:

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, 0295 027 794, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 Kyrönjoen tulvatilanne:

  • Vanhempi insinööri Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Regional information