Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (Kainuun ELY-keskus)

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Hyrynsalmen Lumivaaran alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on nyt käynnistynyt.

Suunniteltu tuulipuistoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen ja noin 15 kilometriä Ristijärven keskustasta pohjoiseen. Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM-Kymmene Oyj.

Otsotuuli Oy:llä on tuulipuistolleen kaksi erilaista vaihtoehtoa, joissa pienemmässä rakennettaisiin korkeintaan kuusi tuulivoimalaa ja isommassa korkeintaan kahdeksan tuulivoimalaa. Molemmissa vaihtoehdoissa tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorien halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä. Lumivaaran tuulipuisto liitettäisiin sähkönsiirron kantaverkkoon joko 110 kilovoltin ilmajohdolla Seitenoikean sähköasemalle tai suoralla liittymällä Seitenoikea–Puolanka-sähköjohtoon. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä voidaan päätyä myös vaihtoehtoon, että hanke jätetään toteuttamatta.


Yleisötilaisuus

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 4.12.2013 klo 18.00 alkaen Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi). Samassa yhteydessä pidetään myös tuulipuiston osayleiskaavaan liittyvä yleisötilaisuus. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ohjelma on nähtävillä internetissä ymparisto.fi-palvelussa (linkki tiedotteen lopussa), Kainuun ELY-keskuksessa sekä Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnanvirastoissa.

Kannanotot pitää toimittaa 18.12.2013 mennessä Kainuun ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjallisena postitse osoitteella PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 20.1.2014.

 

Lisätietoja:
YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus,
yhteyshenkilö Maarit Vainio, p. 0295 023 893, [email protected]
Hankkeesta vastaava: Otsotuuli Oy, Atte Lohman, p. 050 412 0392, [email protected]
YVA-konsultti: Pöyry, Pirkko Seitsalo, p. 010 332 4325, [email protected]


Linkki: Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma (ymparisto.fi)


Regional information