Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Hämeessä virtaamat ja vedenkorkeudet nousuun viikonlopun aikana (Hämeen ELY-keskus) 

Viikonlopulle ennustettu lämpeneminen ja sateet saavat toteutuessaan virtaamat ja vedenkorkeudet nousuun Hämeen joissa. Mikäli lumet sulavat nopeasti runsaiden sateiden kanssa, esimerkiksi Vantaajoella, Loimijoella, Porvoonjoella ja Puujoella on isokin tulva mahdollinen. Korkeimmillaan vesien arvellaan olevan huhtikuun lopulla.

Monissa Hämeen säännöstellyissä järvissä vedenpinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaalla. Järviin on juoksutuksien avulla varattu tilaa runsaille sulamisvesille.  Esimerkiksi Tammelan Pyhäjärven pinta on ennätyksellisen alhaalla. Myös Janakkalan Kernaalanjärven ja Lammin Pääjärven pinta on alhaalla. Ennusteiden mukaan vedenpinnat alkavat nousta ensi viikon aikana ja ovat korkeimmillaan toukokuun alkupuolella. Juoksutuspäätökset vaikuttavat kuitenkin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien kehittymiseen.

Monilla Hämeen järvillä jääpeite on edelleen paksu, jopa yli puolen metrin. Jääpeite ei ole juurikaan ohentunut, vaikka aurinkoisia päiviä on ollutkin. Jään päällä oleva lumi heijastaa auringonsäteet tehokkaasti ja sulaminen kiihtyy vasta sitten, kun jää on paljastunut. Sen jälkeen jään rakenne muuttuu, jää puikkoontuu ja jääkansi haurastuu nopeasti. Paksunkin jään kantavuus vähenee olennaisesti ja silloin on syytä olla erittäin varovainen jäällä liikuttaessa.  

www.ymparisto.fi > Häme > Ympäristön tila > Pintavedet > Ajankohtainen vesitilanne 

Lisätietoja

  • diplomi-insinööri Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
  • diplomi-insinööri Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161
  • yksikön päällikkö Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 207

Regional information