Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Savossa vienti ja sen näkymät ovat kehittyneet positiivisesti yleisen talouskasvun hidastuessa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Vaikka kansainvälistyneiden yritysten määrä on Etelä-Savossa vielä pieni ja viennin volyymi on moneen muuhun maakuntaan verrattuna vähäinen, ovat näkymät vientirintamalla optimistiset - yleisen talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Taloudellisesti vaikeina aikoina kansainvälistyminen auttaa usein yrityksiä tasapainottamaan omaa talouttaan.

Tullin mukaan Etelä-Savon vientiä harjoittavien yritysten toimipaikkojen määrä vuosien 2011 ja 2012 taitteessa oli 207 kpl ja maakunnan viennin osuus Suomen kokonaisviennistä samaan aikaan 0,8 % (Tulli 2011). Vientiyritysten määrä on ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa. ELY-keskuksen syyskuussa julkaistun aluetalouskatsaus 2013:n mukaan vienti vuonna 2012 kasvoi 1,9 prosenttia edellisvuodesta.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tuoreeseen kyselytutkimukseen vastanneen sadan yrityksen mukaan suosituimmat vientimaat olivat vuonna 2012 Ruotsi, Venäjä ja Saksa. Baltian maat ovat kasvattaneet osuuttaan: Viro on noussut sijalle neljä Norjan ja Iso-Britannian ohi ja Latvia on nyt melko yleinen vientimaa. Myös Puola kasvatti osuuttaan. Kaukomaille vienti ei ole merkittävästi lisääntynyt, vaikka vientiä harjoitettiin myös esimerkiksi seuraaville alueille: Lähi-itä (erityisesti Arabiemiirikunnat), Itä-Euroopan valtiot, Indonesia ja Singapore.

Kansainvälistyminen on myös muuta kuin vientiä, esimerkiksi tuotantoa, alihankintaa tai ulkomaisen asiakkaan luona tuotettuja palveluita (esimerkiksi matkailu). Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset voivat kohdata kansainvälistymisen esimerkiksi asiakkaiden ja kilpailijoiden kautta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vuoden parin vuoden takaisen selvityksen mukaan kansainvälistymisen muodot lisääntyvät yrityskoon kasvaessa. Nyt tehty vientiselvitys tuki tätä: selvästi yrityskoon kasvaessa resurssit lisääntyvät, vienti monipuolistuu ja markkinat laajenevat. Viidenneksellä kyselyyn vastanneilla vientiyrityksillä viennin arvo liikevaihdosta oli yli 75 %.

Kysyttäessä arviota yritysten viennin kehittymisestä seuraavan kolmen vuoden aikana vastaukset olivat erittäin optimistisia. Noin 74 % vastaajista arvioi viennin kasvavan ja 22 % arvioi viennin pysyvän ennallaan. Yksikään kyselyyn vastannut vientiyritys ei kuitenkaan uskonut viennin vähenevän. Noin 63 % yrityksistä oli myös aikeissa aloittaa viennin uusiin maihin.

Yrityksiltä kysyttiin, minkälaista tukea tai apua mahdollisesti kaivattaisiin vientiin tai kansainvälistymiseen liittyen. Kysymykseen vastasi reilusti yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Selkeästi yleisimpänä vastauksena mainittiin kansainvälistymiseen liittyvien rahoituspalveluiden tarve sekä markkinaselvitys- ja kontaktimatkat. Näitä palveluja toivoi yli puolet kysymykseen vastanneista yrityksistä. Kansainvälistymisneuvontaa kaipasi noin neljännes vastaajista. Kysymykseen vastanneista 17 % toivoi vientirenkaita ja 10 % pitkäkestoista kansainvälistymisvalmennusta.   Yritysten taholta toivottiin myös tiiviimpää henkilökohtaista yhteydenpitoa, ja esimerkiksi yrityskäynnit koettiin tarpeellisiksi.

Team Finland vastaa yritysten palvelutarpeeseen

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (muun muassa Suomen ulkomaanedustustot, Finpron ja Tekesin toimipisteet sekä kulttuuri- ja tiedeinstituutit). Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 70 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat puolestaan alueelliset tiimit, joita on viisitoista. Etelä-Savon Team Finland -verkoston aluekoordinaattorina toimii Kirsi Kosunen.

Team Finland KIVINET-päivässä marraskuussa kuullaan yritystarinoita ja esitellään palveluja

Yritysten ja Team Finland -verkoston yhteinen tapahtuma, Team Finland KIVINET-päivä pidetään Mikkelissä 14.11.2013. Ohjelmassa kuullaan yritysten omia kertomuksia kansainvälistymispolulla ja useimmat toimijat, myös alueelliset, ovat paikalla yritysten käytössä.

Etelä-Savossa on mukana sekä tuoreempia viejiä että kokeneita konkareita. Kansainvälistymistarinansa kertovat Pipe-Modul Oy (Mikkeli), Tehomet Oy (Kangasniemi), Short Rest Solutions Oy (Pieksämäki), Järvisydän Oy (Rantasalmi). Yritykset saavat pikakoulutuksen kulttuurien välisiin eroihin (Communicatix), kansainväliset opiskelijat ovat paikalla ja tilaisuudessa jaetaan tämän vuoden nuorkauppakamarijärjestön Vientitykki-palkinto. Lisäksi kolmisenkymmentä alueellista, julkista ja yksityistä tukiorganisaatiota esittelee "kansainvälistymistorilla" palvelujaan yrityksille. Yritykset voivat ilmoittautumisen yhteydessä varata tapaamisajan haluamalleen kumppanille.

KiVi-tapahtumat ovat EK:n, ELY-keskusten ja yhteistyökumppanien maksuttomia yritystilaisuuksia, jotka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Tapahtumia on järjestetty usean vuoden aikana läpi Suomen kulkevana kiertueena. Tapahtumissa kerrotaan kansainvälistymispalveluista sekä kansainvälistymiseen liittyvästä rahoituksesta ja yritykset kertovat käytännön kokemuksistaan kansainvälistymisessä. Tilaisuuksissa voi luoda hyviä kontakteja, saada tietoa ja apua ja avata uusia väyliä kansainvälistymiseen. Tapahtumia järjestetään vuosittain kaikilla ELY-keskusten sijoituspaikkakunnilla. KiVi-tapahtumat toteutetaan kunkin ELY-keskuksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämänä yhteisponnistuksena. Lisää tietoa tapahtumista, alueen tapahtumasta ja ilmoittautumislinkki on EK:n verkkosivuilla

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kirsi Kosunen, Etelä-Savon ELY-keskus, innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö kirsi.kosunen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4056


Regional information