Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Pohjanmaan työllisuuskatsaus marraskuu 2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 11,9 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli marraskuun lopussa yhteensä 8227 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 424 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 874 hengellä (11,9 %).

Lomautettuna oli 1115 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 290 henkilöllä (35,2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 655 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 465 hengellä (244,7 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 9,3 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 295 913 henkilöä ja työttömien työnhakijoiden määrä nousi 15,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,3 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärä nousi kaikissa muissa pääammattiryhmissä paitsi kuljetus- ja liikennealan työssä. Hakijamäärät kasvoivat suhteellisesti eniten tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä (24,8 %) ja kaupallisessa työssä (17,6 %).

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1326 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 578 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 114 paikalla (9,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 945 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 381 kpl.

Palvelutyössä sekä hallinto- ja toimistotyössä työvoiman kysyntä oli selvästi viime vuotta vilkkaampaa. Avoinna olleiden työpaikkojen lukumäärä laski tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä, terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, rakennusalan työssä sekä teollisessa työssä.

Kuntien ja seutukuntien tilanne

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Seinäjoen seutukunnassa, Kuusiokunnissa ja Suupohjassa. Järviseudun seutukunnassa muutos oli noin puolitoista prosenttia myönteisempään suuntaan. Muutos heikompaan oli suhteellisesti voimakkainta Seinäjoen seutukunnassa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Suupohjan seutukunnassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski viime vuodesta Evijärvellä, Isojoella ja Soinissa. Muissa kunnissa tilanne kehittyi heikompaan suuntaan. Tilanne heikkeni suhteellisesti eniten Kauhavalla, Teuvalla ja Seinäjoella.

Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Korkeimmat osuudet olivat puolestaan Soinissa, Kurikassa ja Kauhajoella.

 

Liitteet

Lisätiedot

  • Timo Takala
    Erikoistutkija
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 708

Regional information