Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fick 3,2 miljoner euro i stimulanspengar (ELY-centralen i Södra Österbotten)

I den tredje tilläggsbudgeten för år 2013, som riksdagen har godkänt, beviljades 25 miljoner euro tilläggsanslag i momentet för bastrafikledshållning. Av anslaget fick Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 3,2 miljoner euro för väghållning. Av pengarna används 0,7 miljoner för planering och förbättring av broarna över Kyro älv längs riksväg 8 i Kvevlax i Korsholm. Resten på 2,5 miljoner euro används för att iståndsätta landsvägar i tätorternas detaljplanerade områden i sådana fall när vägarna efter iståndsättningen ändras till kommunens gata. Objekt som ändras till gata verkställs huvudsakligen år 2014 enligt plan- och detaljplansberedskapen. När en landsväg ändras till gata övergår våghållningsansvaret från staten till kommunen.

Mer information

  • Anders Östergård
    Direktör
    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
    Trafik och infrastruktur
    Tfn 0295 027 766

Regional information