Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020 valmistui (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014–2020 on valmistunut. Kehittämissuunnitelman laadinnassa pohjana on ollut syksyllä 2012 laadittu Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia. Kehittämisstrategiassa Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen neljäksi painopisteeksi nostettiin: ruokaprovinssin kehittäminen, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, yrittäjyyden edistäminen maaseudulla ja alueellisen vetovoiman kasvattaminen.

Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma on laadittu laaja-alaisena osallistavana prosessina. Kehittämisstrategian painopisteiden sisältöjä miettimään perustettiin työryhmiä, joiden vastuullisina vetäjinä ovat toimineet:

Ruokaprovinssin kehittäminen
Alkutuotanto: MTK Etelä-Pohjanmaa yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa
Ruokaprovinssi:  Seinäjoen seudun elinkeinokeskus
Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
Suomen Metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
Yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
SEDU Aikuiskoulutus
Alueellisen vetovoiman kasvattaminen
Kylätoiminta: Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät
Matkailu: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Ympäristö: Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Vastuutahot kutsuivat koolle laaja-alaiset valmisteluryhmät, jotka kokoontuivat miettimään kehittämissuunnitelman sisältöjä ja strategian painopisteiden tärkeysjärjestystä. Valmisteluryhmissä käsiteltiin myös ohjelman (innovaatiot, ilmaston muutos ja ympäristö) ja alueellisen strategian läpileikkaavien teemojen soveltuvuutta sekä sitä miten Etelä-Pohjanmaan maaseutustrategian painopisteet soveltuvat EU:n asetusluonnoksen prioriteetteihin. Valmisteluryhmät kokoontuivat 3-4 kertaa ja niihin osallistui yli 100 henkilöä. Valmisteluryhmien etuna nähtiin alueen toimijoiden keskinäinen vuoropuhelu ja aktiivinen ajatusten vaihto. Maaseutuohjelman alueellisen toimeenpanon oletetaan nopeutuvan kehittämissuunnitelman ollessa alueen toimijoille jo tuttu. Valmisteluryhmien osallistujat kokoontuivat keskustelemaan työryhmien tuotoksista avoimeen työkokoukseen 18.9.2013.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto hyväksyi alueellisen kehittämissuunnitelman kokouksessaan 24.9.2013 ja suunnitelmaa käsiteltiin myös ELY-keskuksen johtoryhmässä 27.9.2013 ennen sen toimittamista Maa- ja metsätalousministeriöön.

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020 on luettavissa ELY-keskuksen sivulta:

www.ely-keskus->Etelä-Pohjanmaa->EU-rahoitus->Euroopan maaseuturahasto

Lisätietoja:         

Kehittämisasiantuntija Hanna Mäkimantila
puh: 0295 027 701
[email protected]


Regional information