Arbets- och näringstjänster som upphandlas

Varje år ordnar vi arbets- och näringstjänster för ca 200 miljoner €. Nedan listas de viktigaste Te-tjänsterna som NTM-centralen ordnat.

Arbetskraftsutbildning

Målet medarbetskraftsutbildningen är att förbättra de vuxnas yrkesskicklighet, möjligheter att få arbete eller att behålla en arbetsplats. Genom arbetskraftsutbildning stöds också deras färdigheter att verka som företagare samt främja tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och uppkomsten av ny företagsverksamhet. Nationella rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning för invandrare kan läsas i dokumentet "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (på finska, doria.fi)".

Arbetskraftsutbildning (jobbmarknad.fi)

Gemensam arbetskraftsutbildningär en för företaget skräddarsydd vuxenutbildning som företaget och arbets- och näringsförvaltningen planerar och finansierar tillsammans.

Integrationsutbildning för invandrare ordnas också som arbetskraftsutbildning.

Integrationsutbildning (jobbmarknad.fi)

Träningar

Träningstjänster som AN-byrån ordnar för arbetssökande kunder är jobbsökarträning, karriärträning och arbetsträning.

Expertbedömningar

Vi ordnar expertbedömningar för att utvärdera en enskild kunds eller företagsaspirant/företagares situation och fastställer tjänstebehovet. Expertbedömningar är tex kartläggning av kompetens och yrkes- skicklighet, undersökning och bedömning av arbetsförmågan och av företagarfärdighet samt förutsättning för företagsamhet.


Regional information


Uppdaterad: 22.02.2024