Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus ja kunnat keskustelivat maahanmuuttoasioista (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa jatkuvasti alueeltaan vastaanottokeskustoimintaan soveltuvia tiloja ja toimii yhteistyössä SPR:n Länsi-Suomen piirin kanssa. Maahanmuuttoasioissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueena ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. ELY-keskus järjesti 8.10. Seinäjoella kuntatilaisuuden, jonka teemana oli turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja sen vaatimat toimenpiteet.

Etelä-Pohjanmaalle on perustettu syksyn kuluessa kolme vastaanottokeskusta. Kauhavan ja Seinäjoen vastaanottokeskusten ylläpitäjänä on SPR:n Länsi-Suomen piiri ja Lappajärven vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaa Lomayhtymä Finland Oy.

Päällimmäisenä Seinäjoella pidetyn tilaisuuden keskusteluissa oli tietysti vastaanottokeskustoimintaan sopivien tilojen tarve ja toive siitä, että myös kunnat ja muut tahot perustaisivat vastaanottokeskuksia tai yksiköitä alaikäisille. Mutta myös kuntapaikkojen tarve tulee olemaan huomattava siinä vaiheessa, kun turvapaikanhakijat alkavat saada päätöksiä hakemuksiinsa. Lisäksi kiintiöpakolaisille tarvitaan edelleen kuntapaikkoja.

Tilaisuudessa kunnille esitettiin lisäksi pakolaisten vastaanottosopimuksen tekoa ELY-keskuksen kanssa ja käsiteltiin kunnille vastaanottotoiminnasta maksettavia korvauksia. Kunnalla, joka tekee vielä tänä vuonna sopimuksen vastaanottaa vähintään 20 hengen ryhmän pakolaisia vuonna 2016, on mahdollisuus saada 20 000 euron kertakorvaus SYLVIA-hankkeen kautta.

Tilaisuuden jälkeen osa kunnista on ollut yhteydessä ELY-keskukseen.

ELY-keskus tulee jatkossa kartoittamaan kuntien kiinnostuksen vastaanottokeskustoimintaan sekä pakolaisten vastaanottoon.

Taustaa maahanmuuton tilanteesta

Turvapaikanhakijoiden määrät räjähtivät kasvuun loppukesästä. Lokakuu 20. päivään mennessä turvapaikanhakijoita oli saapunut Suomeen yli 23 000. Viikolla 39 Suomeen saapui yli 3900 turvapaikanhakijaa, mikä on enemmän kuin vuoden 2014 turvapaikanhakijamäärä 3661.

Tämän seurauksena Suomeen on perustettu lukuisia uusia vastaanottokeskuksia, hätämajoituspaikkoja sekä alaikäisten turvapaikanhakijoiden majoitukseen tarkoitettuja ryhmäkoteja.  Aiemmin nämä yksiköt olivat valtion, kunnan tai SPR:n ylläpitämiä, mutta akuutin tilanteen johdosta maahanmuuttovirasto on tehnyt sopimuksia myös yksityisten tahojen kanssa.

Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta. Maahanmuuttovirasto on se viranomainen, joka viime kädessä päättää vastaanottokeskuksen perustamisesta.

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanoton paikkatarve on edelleen päivittäin 200 – 500 uuttaa paikkaa eli uusia vastaanottokeskuksia tullaan perustamaan vielä lisää.

Lisätietoja

  • Mauno Salmela
    Ylitarkastaja
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 625

Regional information