Navigeringsmeny

Regional information

ELY-keskuksen koronatukea Kaakkois-Suomessa jo 295 yritykselle (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koronarahoitusta on hakenut torstaihin 7.5. klo 15.00 mennessä yhteensä 1178 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 550 kpl ja Kymenlaaksoon 628 kpl. Haettu rahamäärä on yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Suurin osa yrityksistä on hakenut ennakkomaksua, jota voidaan myöntää 70 % tuen määrästä.

Hakemuksia kaikkiin ELY-keskuksiin on saapunut 6.5. mennessä yhteensä lähes 24 000 kpl, joissa haetun avustuksen yhteissumma on liki 680 miljoonaa euroa. Suurimpina tuen saajina toimialoista ELY-keskuksen myöntämissä tuissa ovat ravitsemistoiminta, vähittäiskauppa ja maaliikenne. Keskimääräinen avustussumma on tilanneanalyysin osalta 6 280 euroa ja kehittämistoimenpiteiden osalta 33 845 euroa. Hakemuksia on käsitelty koko maassa 8822 kappaletta eli jo tuhannet yritykset ovat saaneet apua tässä poikkeustilanteessa. Hakemusten hylkäysprosentti on 24,7 %. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kaakkois-Suomessa tehdyt päätökset

Myönteisiä päätöksiä on Kaakkois-Suomessa tehty 7.5. klo 15.00 mennessä yhteensä 295 kpl. Rahoituksen yhteissumma on 3 305 340 €. Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 142 päätöstä yhteissummaltaan 1 491 270 €. Päätöksistä 117 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 25 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 153 päätöstä yhteissummaltaan 1 814 070 €. Näistä tilanneanalyysejä on 118 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 35 kpl.

Kaavio myönnetystä koronarahoituksesta Kaakkois-Suomessa.

ELY-keskuksen rahoitusmuodot: tilanneanalyysi ja kehittämistoimenpiteet

ELY-keskuksen rahoituksen tavoitteena on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin haasteiden yli ja pelastaa samalla työpaikkoja. Avustusmuotoja on kaksi. Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella mm. yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen. Tuen enimmäismäärä on 10 000 euroa. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Tuen enimmäismäärä on 100 000 euroa.

Lue lisää:
TEM tilannetietopaketti  
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen

Lisätietoja: Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147
 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)