Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Stöd för invandrares deltagande i fritidsverksamhet inom idrott (ELY-centralen i Österbotten)

ELY-centralen i Österbotten har beviljat 290 000 euro i utvecklingsunderstöd till kommunerna för integrering av invandrare med hjälp av idrott. Utvecklingsunderstöd beviljades för 10 kommuner i landskapsområden Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten. Med utvecklingsunderstöd stöds projekt som främjar invandrarnas aktiva deltagande i fritidsverksamheten inom idrott. Special uppmärksamhet har ägnats till att projekten möjliggör invandrarnas deltagande i idrottsverksamhet som avsedd för alla som även kan ökas genom specialåtgärder. Vid beviljandet av understöd är fokus speciellt på idrott för barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Understöd beviljades för följande kommuner:

Mellersta Österbotten

  • Karleby stad: Tuu mukaan!: 30 000 €

Mellersta Finland:

  • Jyväskylä stad: Kotouttaminen liikunnan avulla Jyväskylässä –hanke: 45 000 €

Österbotten:

  • Kristinestads stad: Mångkulturella insatser genom idrott: 20 000 €
  • Kronoby kommun: Integrering via idrott i Kronoby 2013: 6 000 €
  • Staden Jakobstad: LJPN –integrering genom idrott: 28 000 €
  • Vörå kommun: Integration genom idrott och fysisk fostran: 37 000 €

Birkaland:

  • Lempäälä kommun: Uinti maahanmuuttajanaisten terveyttä edistävänä liikuntatoimintana: 5 000 €
  • Punkalaiduns kommun: Monikulttuurisesti liikkuen: 25 000 €
  • Tammerfors stad: Monikulttuurinen harrastava iltapäivä: 66 000 €
  • Tammerfors stad: Tampere Respect: 28 000 €

 

Tilläggsinformation:
Specialplanerare Annika Kattilakoski, tfn 0295 028 575 eller annika.kattilakoski(at)ely-centralen.fi


Regional information