Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Elokuussa riitti lämmintä ja sadettakin (Pohjois-Karjala)

Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Lämpötila vaihteli 13 – 17 asteeseen. Suurin poikkeama pitkäaikaisesta keskiarvosta oli Lapissa, jossa oli runsaat kolme astetta normaalia lämpimämpää. Pienimmät poikkeamat olivat maan länsiosassa, jossa oli vajaan asteen tavanomaista lämpimämpää.

Elokuun sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnan alueella noin kolmanneksen tavanomaista suurempi. Sademäärissä oli paikkakuntakohtaisia eroja. Mittauspisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella satoi keskimäärin 102 mm, kun tavallisesti elokuussa sadetta kertyy 80 mm.

Pohjois-Karjalan järvien vedenpinnat ehtivät nousta hieman elokuun puolivälissä, mutta kääntyivät laskusuuntaan loppukuuta kohti. Orivesi-Pyhäselän vedenpinta on 3 cm ja Viinijärven 14 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana.

Pienempien järvien vedenpinnat ovat hieman ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Esimerkiksi Ruunaan vedenkorkeus oli elokuun lopussa 3 cm ja Kajoonjärven 11 cm normaalia ylempänä. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 10 – 15 cm syyskuun loppuun mennessä ja lasku jatkuu todennäköisesti myös lokakuun ajan.

Pielisen vedenpinta oli kuukauden lopussa noin 18 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Säännöstelemättömän Pielisen juoksutuksia pienennettiin 24.7. alkaen, jotta alhaisista vedenkorkeuksista ei aiheutuisi suurta haittaa järven käytölle, mm. vesiliikenteelle. Luonnonmukaisista juoksutuksista poikkeaminen perustui Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.7. myöntämään lupaan. Elokuun alkupuolen runsaiden sateiden takia Pielisen luonnonmukaiseen juoksutukseen palattiin takaisin 19.8. alkaen. Juoksutusten pienentämisen takia Pielisen vedenkorkeus oli enimmillään noin 8 cm luonnonmukaisen vedenkorkeuden yläpuolella.

Pielisen valuma-alueella on satanut viimeisen kahden viikon aikana keskimääräistä vähemmän ja vedenkorkeus on kääntynyt laskuun. Ennusteen mukaan laskua kertynee 10 - 15 cm lokakuun alkuun mennessä.

Pohjavedenkorkeudet vaihtelivat elokuun lopussa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Ilomantsin Kuuksenvaarassa ja Kontiolahden Jakokoskella pohjavedenkorkeus oli elokuun lopussa 5 - 76 cm normaalia ylempänä. Kontiolahden Jaamankankaan ja Nurmeksen Juutilankankaan mittauspisteissä pohjavedenkorkeus on laskenut ajankohdan keskiarvon alapuolelle noin 5 cm.  

Jokien keskivirtaamat olivat elokuussa huomattavasti tavanomaista pienempiä. Pielisjoessa vettä virtasi n. 60 % normaalimäärästä.  Koita- ja Lieksanjoessa elokuun keskivirtaama oli 85 % tavanomaisesta. Pienempien jokien virtaamat jäivät alle puoleen normaalista.

Elokuussa pintaveden lämpötilat pysyttelivät keskimääräisen yläpuolella. Kuukauden lopussa Pielisen pintavesi oli 16,2 ja Pyhäselän 17,3 asteista. Lukemat ovat pari astetta ajankohdan tyypillisiä arvoja korkeampia. Lähiviikkoina pintavedet viilenevät hitaasti.

Lisätiedot: rakennusmestari Esa Päivinen 02950 26218

Vesitilannekatsaus liitetaulukkona tästä (pdf 5,5 kt)


Regional information