Regional information

Nyheter 2022

Ansökan om utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket har inletts

Jordbrukarna kan nu ansöka om utbetalningar av investeringsstöd för jordbruk och tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats dem i år samt utbetalningar av startstöd till unga jordbrukare. De kan också ansöka om tillstånd att lyfta startstödets räntestödslån – ansökningen och beviljandet av dem inleddes i månadsskiftet oktober–november.

Beslutsfattandet som gäller tillstånd att lyfta räntestödslån för investeringar och utbetalning av understöd kan inledas vid NTM-centralerna först när funktioner som berör dessa blir möjliga i datasystemet. NTM-centralerna kan dock redan bereda besluten om tillstånd att lyfta lån och besluten om utbetalning av understöd och vid behov bereda begäran om komplettering i anslutning till dem.

Livsmedelsverket informerar när besluten om tillstånd att lyfta räntestödslån för investeringar börjar fattas och utbetalningarna av understöden inleds. Enligt nuvarande uppskattning börjar besluten om tillstånd att lyfta räntestödslån fattas i slutet av året och betalningsbesluten efter betalningsavbrottet vid årsskiftet 22.12.2023–5.1.2024, från och med 8.1.2024.

Avgifter och tillstånd att lyfta lån söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. En omsorgsfullt ifylld utbetalningsansökan eller ansökan om tillstånd att lyfta lån påskyndar behandlingen. Anvisningar för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Man kan också be om råd av den egna NTM-centralen.

Investeringsstödens belopp torde vara mindre än i fjol

Villkoren för investerings- och startstöd för jordbruket förnyades i år för den nya EU-finansieringsperioden. Ansökan om stöd enligt de nya villkoren inleddes i april och beviljandet av stöd i juni. Som det ser ut nu får mindre än 2 000 jordbruksinvesteringar stöd i år och det beviljade understödet uppgår till totalt cirka 80 miljoner euro. År 2022 beviljades totalt cirka 100 miljoner euro i stöd för cirka 3 000 investeringar.

Energiinvesteringarna har ökat under de senaste åren och även i år har jordbrukarna investerat i förbättring av energieffektiviteten och i energiproduktion i nästan samma takt.

I fråga om byggnader för produktionsdjur koncentreras stöden till grundrenovering, och större byggprojekt saknas. För närvarande görs nästan inga investeringar i hushållning av slaktfjäderfä och köttnöt, och investeringarna i mjölkboskapsskötsel har minskat med en tredjedel jämfört med 2019. Svinhusinvesteringar görs i viss mån. I år torde cirka 240 jordbrukare som inleder sin verksamhet beviljas startstöd för unga jordbrukare.

Läs mera