Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Alkutalvi haasteellinen teiden kunnossapidolle (Lapin ELY-keskus)

Talvikelit ovat tulleet jo koko Lappiin ja teiden kunnossapitäjät ovat joutuneet hoitamaan haasteellisia kelitilanteita. Tänä syksynä kelien vaihtelu on ollut erityisen suurta.

Lokakuun loppupuolella tuli runsaita lumisateita, ja nopean lauhtumisen seurauksena lumi muuttui nopeasti loskaksi. Märkä lumi on erityisen vaarallista, koska ajoneuvon hallinnan menettää helposti, jos tiellä on muutama sentti loskaa. Joulukuun alkupuolella pakkanen paukkui 30 asteen tietämillä ja sen jälkeen sää lauhtui voimakkaasti tuoden mukanaan lumi- ja vesisadetta. Voimakkaat säänvaihtelut ovat aiheuttaneet erityisiä ongelmia ja haasteita teiden kunnossapidolle.

Lapin tiestöä ei pidetä sulana suolaamalla

Lapissa ei läpi talven voi pitää tienpintoja suolaamalla sulana. Suolaus vaatisi lauhempia ilmasto-olosuhteita ja suuremman liikennemäärän. Tienkäyttäjät eivät myöskään toivo suolan käytön lisäämistä. Voimakas lauhtuminen ja varsinkin talviset vesisateet tai jäätävä tihkusade aiheuttavat polannepintaiselle tielle välillä liukkautta. Polannepintaisen tien liukkautta torjutaan hiekoittamalla ja karhentamalla. Liukkauden torjuntaa pyritään tekemään ennakoiden, mutta liukkautta voi silti esiintyä. Esimerkiksi alempiluokkaisella tiestöllä hiekoituksen toimenpideaika voi olla tunteja tieverkon laajuudesta johtuen.  Silloin pitää ajonopeutta hiljentää huomattavasti. Hiekkaa ja suolaa on tänä talvena käytetty keskimääräistä enemmän, lokakuussa jopa kaksinkertainen määrä keskiarvoon verrattuna.

Nyt valmistaudutaan juhlapyhien liikenteeseen

Lapin turistikausi on käynnistymässä ja tienhoidossa on varauduttu lisääntyneeseen liikennemäärään. Talvihoidon toimenpiteet pyritään vilkkaimmilla pääteillä tekemään ennakoiden ennen liikenteen vilkastumista joulun, uudenvuoden ja pääsiäisen juhlapyhien aikaan sekä hiihtosesonkina vaihtolauantaisin. Lapin olosuhteet voivat olla yllättävät ja muuttua nopeasti. Liikenteeseen onkin siis syytä lähteä kiireettä ja rauhallisella mielellä sekä tarkistaa, että autossa on hyvät talvirenkaat.

Lapin ELY-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta. Kunnossapito tilataan isoina kokonaisuuksina alueurakoina jotka kestävät 4-7 vuotta. Urakoitsija vastaa määritettyjen toimenpiteiden ja laatuvaatimusten täyttymisestä. Urakoita valvovat Lapin ELY-keskuksen 5 aluevastaavaa ja valvontakonsultti. Tiellä liikkujat voivat ilmoittaa teiden kunnosta tai liikennettä häiritsevistä asioista tienkäyttäjän linjalle 0200-2100. Tienkäyttäjän linjalta palautteet ohjautuvat urakoitsijalle ja aluevastaavalle. Kaikki palautteet käsitellään ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.

Lapin ELY-keskus toivottaa tiellä liikkujille turvallista matkaa ja rauhallista joulun aikaa.
 

LISÄTIETOJA: Kunnossapitoinsinööri Kari Parikka, puh. 0295 037 247

 

 


Regional information