Nyheter 2019

Lättnad för den tunga trafikens transporter: stamväg 46 från Heinola mot Kouvola förbättras märkbart (Tavastland, Nyland)

Stamväg 46 är en viktig sträcka för Finlands industri när man tar sig från Mellersta Finland mot HaminaKotka hamn. Nästa år blir näringslivets transporter lättare då ett vägavsnitt på 19 kilometer från Heinola kyrkby mot Kouvola förbättras med genvägar och breddningar.

Vid Päijänne-Tavastlands förbund och i Heinola är man glada över att förbättringsåtgärderna på stamvägen nu förverkligas.

"Efter att projektet blir klart är trafiken på vägavsnittet smidigare och säkrare vilket betjänar både långdistanstrafiken och det lokala näringslivets transporter", uppskattar Jaana Martikainen, specialsakkunnig för trafikärenden vid Päijänne-Tavastlands förbund.

"Förbindelsens förbättring stöder det pågående arbetet för att förnya Heinolas traditionellt starka bio- och byggproduktindustri och göra den mångsidigare", berättar Harri Kuivalainen, direktör för tekniska väsendet i Heinola.

På det livliga vägavsnittet trafikerar i genomsnitt 1200 fordon om dygnet, av dessa är en fjärdedel långtradare. Vägen är krokig och backig så långtradarna har varit tvungna att accelerera vid de höga backarna och sakta ner vid kurvorna. Övrig trafik har anpassat sig därefter och en del har börjat köra om vilket har ökat på säkerhetsriskerna.

Under senaste år har kurvorna rätats och de höga backarna har sprängts till jämn ny väg. Det finns 12,5 kilometer ny väg och den gamla vägen har grundreparerats och vägens bredd har ökats på ett 6,5 kilometer långt avsnitt. Det är frågan om ett projekt på 11 miljoner euro som inleddes med tilläggsfinansiering som den föregående regeringen beviljade.

Vägarbetena inleddes i april förra året och allt är klart under hösten år 2020. Då har också de gamla vägkonstruktionerna rivits och omgivningen genomgått landskapsarbete. Målet är ändå att trafiken kunde utnyttja den nya vägen så fullständigt som möjligt redan under pågående år. Hastighetsbegränsningen på vägen kommer att vara 80 km/timme.

 

Päijänne-Tavastlands landskapsdirektör Laura Leppänen och Heinolas stadsdirektör Jari Parkkonen bekantade sig med iståndsättandet av stamväg 46 i slutet av augusti.


Uppdaterad