Pressmeddelanden 2018

Färre observationer av algblomningar i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har fått in färre observationer av algblomningar under vecka 32 jämfört med veckan innan, vilket kan bero på att vädret blivit svalare och blåsigare. Algblomning har observerats på flera platser i sjön Ähtärinjärvi och på tisdagen noterades en liten algblomning i sjön Seinäjärvi.  Inga blågrönalgblomningar har noterats på de andra officiella alguppföljningsplatserna i de österbottniska landskapen. Medborgarna har inte heller meddelat om observationer av algblomningar under denna vecka.

Blågrönalgblomningar gynnas av soligt och lugnt väder och kan förekomma också i andra områden än de som rapporteras här. Förekomster av blågröna alger är ofta lokala och algsituationen kan ändras snabbt beroende på väderförhållandena. Observationerna från alguppföljningen berättar endast om algsituationen vid kontrollplatsen vid tidpunkten i fråga.

Ytvattnets temperatur är 20,1 °C i sjön Lappajärvi. I sjön Hinjärv är ytvattnets temperatur 18,5 °C. I Esse åmynning är ytvattnets temperatur 20,6 °C. I havsområdet utanför Karleby är ytvattnets temperatur 20, 4 °C.

NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algsituationen på 25 officiella kontrollplatser runt om i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Av dessa finns 9 platser i havet. Observationerna görs varje vecka av erfarna, frivilliga observatörer samt vattenprovtagare och NTM-centralens och kommunens tjänstemän. NTM-centralen i Södra Österbotten tar också emot medborgarnas algobservationer i de tre landskapen. Observationerna kan meddelas till algtelefonen tel. 0295 027 990. Det går också att mata in uppgifter om egna algobservationer på Järvi-Meriwiki www.jarviwiki.fi.

Mer information:


Uppdaterad