Pressmeddelanden 2019

Hämeen työttömyysaste kesäkuussa 10,3 prosenttia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuun lopussa 17 666 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 184 vähemmän (-11,0 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa kasvoi 1 120:lla (6,8 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 842:llä (-11,0 %) ja Päijät-Hämeessä 1 342:lla (-11,0 %). Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä kesäkuun lopussa 6 839 ja Päijät-Hämeessä 10 827.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä kesäkuun lopussa 10,3 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alueen matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (4,3 %) ja Hausjärvellä (5,3 %) ja korkeimmat Lahdessa (13,5 %) ja Heinolassa (11,9 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä kesäkuussa 16,1 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 30,3 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli kesäkuun lopussa 4 888, mikä on 1 548 vähemmän (-24,1 %) kuin vuotta aiemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 792 eli 841 vähemmän (-11,0 %) kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista kaikkiaan 2 550 eli 14 prosenttia oli 60 vuotta täyttäneitä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 287 vähemmän (-10,1 %) kuin vuosi sitten kesäkuussa eli 2 549.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli kesäkuun lopussa 640, mikä on 11 enemmän (1,7 %) kuin edellisvuonna. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 419, mikä on 73 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa ( -11,0 %), Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa (-10,0 %) sekä Lapissa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa (-9 %).

Omaehtoisessa opiskelussa eniten TE-palveluiden piirissä olevia

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon kesäkuussa 2 779, mikä on 373 vähemmän (-12,0 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, muiden työntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Työpaikoista 83 prosenttia oli yrityksissä. Kesäkuussa täytettiin kaikkiaan 1 801 työpaikkaa, joista 70 prosenttia työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

TE-palveluissa oli kesäkuun lopussa 7 610 henkilöä eli 343 vähemmän (-4,3 %) kuin edellisvuonna. Heistä 2 130 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 067 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 599 työllistettynä, 854 työvoimakoulutuksessa, 772 työ- tai koulutuskokeilussa, 114 vuorotteluvapaasijaisena ja 74 valmennuksessa. Palveluissa olleista 39 prosenttia oli opiskelemassa joko omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä kesäkuun lopussa 25 276. Tämä on 2 527 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähenemisestä.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati suunnittelija Sari Teimola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 101
Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad