Pressmeddelanden 2018

Sommarens första observation av blågröna alger har gjorts i Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)

Den första observationen av blågröna alger sommaren 2018 har gjorts i Rimitos Kirkkojärvi (Rymättylän Kirkkojärvi i Järvi-meriwikitjänsten), som deltar i NTM-centralen i Egentliga Finlands rutinuppföljning av algläget. Mängden blågröna alger är ändå tillsvidare liten. På de övriga rutinuppföljningsplatserna har blågröna alger inte ännu påträffats. NTM-centralen i Egentliga Finland har heller inte meddelats om några övriga algförekomster i Sydvästra Finland. Det svala och blåsiga vädret under förra veckan har dämpat tillväxten av blågröna alger, men alger kan börja uppkomma i och med denna veckas varmare väder. Därtill är vattentemperaturerna åter på stigande, vilket främjar bildandet av algblomningar.

Pollensäsongen är fortsättningsvis pågående, och pollen från en del växtarter kan påminna om algförekomst i de fall då det bildar en ansamling på vattenytan. Till exempel tallens pollen kan ställvis förekomma i väldigt rikliga mängder. Till färgen är tallens pollen gulaktigt eller ljusbrunt, och pollenmassor som håller på att brytas ned har ofta en stark lukt. Då pollen landar på vattenytan bildas det ränder och ansamlingar vilka påminner om förekomst av blågröna alger. Till konsistensen skiljer sig pollen dock från blågröna alger, då det inte sönderfaller till små smulor vid beröring på samma sätt som blågröna alger gör.

Meddela om algobservation

Utöver rutinuppföljningen tar NTM-centralen i Egentliga Finland även emot algobservationer från resten av Sydvästra Finland. Observationerna kan meddelas direkt till numret 0295 022 530. I tjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att föra in algobservationer även från andra platser än de som deltar i den riksomfattande rutinuppföljningen. Detta gör man antingen genom att logga in på tjänsten (eller skapa ett konto först ifall man inte har ett), eller genom "Havaintolähetti", som är en nedladdningsbar applikation för smarttelefoner (länk nedan, på finska). Algobservationer från medborgare kan hittas och studeras i kartapplikationen "Lounais-Suomen sinilevähavainnot" (Observationer av blågröna alger i Sydvästra Finland). Observationer finns från år 2003, tills idag. Länk till kartapplikationen nedanför. Vid speciellt rikliga eller exceptionella algfynd är det även möjligt att skicka vattenprov för analys via NTM-centralen i Egentliga Finland. Innan vattenprovet skickas, bör man vara i kontakt med NTM-centralen (0295 022 530).

Länkar:

Mer information:

Praktikant Elina Ek, 0295 022 530
Överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879


Uppdaterad