Ajankohtainen tulvatilanne - ingressi - SVE

Aktuell översvämningssituation

NTM-centralerna följer med översvämningsläget. Det är alltid räddningsverket som i första hand bär ansvar för räddningsverksamheten.  Den som hotas av översvämning ska ta kontakt direkt med räddningsverket, tfn 112.

Ajankohtainen tulvatilanne - oikean palstan @tulvatpohjanmaa twittertilin twiitit

Twitter

Översvämningar Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten:

Översvämningar Norra Österbotten:

Vattendrag Sydöstra Finland:

Uppdaterad: 15.04.2024