Työllisyyskatsaukset - Häme

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee koko maata koskevan työllisyyskatsauksen.

Kaikkien ELY-keskusten ja koko maan uusimmat työllisyyskatsaukset löytyvät selainversioina samasta nettiosoitteesta http://www.temtyollisyyskatsaus.fi. Hämeen työllisyyskatsaukseen voi siirtyä suoraan osoitteesta: www.temtyollisyyskatsaus.fi/häme.aspx. Katsaus on tulostettavissa pdf-muodossa. Myös yksittäisten tilastokuvioiden kopiointi ja lukujen lataaminen on mahdollista. Tämä onnistuu klikkaamalla kuvaa.

Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Työnvälitystilasto kerää tietoja Työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ilmoittautuneista työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin rekisteripohjaisia.

Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.

Työllisyyskatsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.

Kunkin kuukauden työllisyyskatsaus julkistetaan tiistaisin seuraavan kuukauden 3. - 4. viikolla.

Työllisyyskatsausten julkistamispäivät.
 

2020 2019 2018
Tammikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Tammikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Tammikuu (pdf)
Helmikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Helmikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Helmikuu (pdf)
Maaliskuu (pdf), tilastoliite (pdf) Maaliskuu (pdf), tilastoliite (pdf) Maaliskuu (pdf)
Huhtikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Huhtikuu (pdf), tilastoliite (pdf) Huhtikuu (pdf)
Toukokuu (pdf), tilastoliite (pdf) Toukokuu (pdf), tilastoliite (pdf) Toukokuu (pdf)
Kesäkuu (pdf), tilastoliite (pdf) Kesäkuu (pdf), tilastoliite (pdf) Kesäkuu (pdf)
Heinäkuu (pdf), tilastoliite (pdf) Heinäkuu (pdf), tilastoliite (pdf) Heinäkuu (pdf)
Elokuu (pdf), tilastoliite (pdf) Elokuu (pdf), tilastoliite (pdf) Elokuu (pdf)
  Syyskuu (pdf), tilastoliite (pdf) Syyskuu (pdf)
  Lokakuu (pdf), tilastoliite (pdf) Lokakuu (pdf)
  Marraskuu (pdf), tilastoliite (pdf) Marraskuu (pdf)
  Joulukuu (pdf), tilastoliite (pdf) Joulukuu (pdf)
Päivitetty