Navigointivalikko

Alueellista tietoa


oikopolut

Tiesuunnitelman selostusosa


Tiesuunnitelman pääpiirustukset

2T Yleiskartat

3T Suunnitelmakartat

5T Pituusleikkaukset

Muut maantiet

 

Tiesuunnitelman informatiivinen aineisto

7.T Visualisointikuvat
7.0T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat

Väyläympäristön käsittelyperiaatteet pdf. (4 888 kt)

7.1T Tieympäristösuunnitelmat
Tieympäristökartat

Tieympäristöleikkaukset

Maa-ainesten sijoitusaluepoikkileikkaukset

7.2T Meluesteiden periaatekuvat

Meluesteperiaatteet

7.3T Merkittävien alueiden, siltojen ja rakenteiden ympäristökuvat
Sillat

Maantietunnelit

7.4T Havainnekuvat virtuaalimallista

Melu

Rakentamisen aikana työmaan käyttöön varattavat yksityistiet

 

 

Päivitetty: 11.08.2015