Navigointivalikko
Kotoutumisentukena

Kotoutumisentukena -hanke

Kotoutumisentukena–hankkeessa 2/2019–12/2020 vahvistetaan kolmannen sektorin ja viranomaistoimijoiden yhteistyötä, dialogia ja koordinaatiota sekä asiakasohjauksen laatua muun muassa valtakunnallisen matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa kokoavan kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla.

Hankkeessa tuetaan toimijaverkostojen yhteisen suunnittelun ja alueellisten palvelukokonaisuuksien yhteiskehittämistä sekä uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyöavauksien syntymistä kotoutumisen kentällä esimerkiksi erilaisten työpajojen, seminaarien ja koulutusten avulla, joita järjestetään TE-toimistojen, kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa yhdessä.

Hankkeessa jatketaan käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun käytettävyyden ja sisältöjen kehittämistä sekä mahdollistetaan palvelussa ilmoitettujen tietojen näyttäminen myös muissa verkkopalveluissa avoimien rajapintojen avulla. Hanke tarjoaa koulutusta ja käyttäjätukea kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun käyttöönottoon eri organisaatioissa, erityisesti Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Kotoutumisentukena-hanke on mukana myös työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen kumppanuusohjelman jatkokehitystyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on kytkeä matalan kynnyksen kotoutumista tukevat toiminnot tiiviimmin rakenteelliseksi osaksi kotoutumisen kokonaisuutta muun muassa eri tasoilla tehtävän strategiatyön avulla sekä asiakasohjauksen käytänteissä, kotouttamisohjelmatyössä sekä asiakkaiden henkilökohtaisissa kotoutumissuunnitelmissa.

Hanketta rahoittaa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Hanketta hallinnoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja

Euroopan unionin lippu ja turvapaikka-, maahanmuutto ja kotoututtamisrahaston logo. Teksti Euroopan unionin tuella.

Päivitetty: 25.05.2022