Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa (AMIF)

Osallisena -hankkeen tavoitteet:

  1. Luodaan systemaattinen malli, jossa kiintiöpakolaisena tulleet asiakkaat otetaan mukaan heitä koskevien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
  2. Tuodaan hankkeen kunnissa maahan muuttaneiden palveluihin liittyviä eri prosesseja lähemmäksi toisiaan
  3. Viedään kohtaavan asiakastyön työtapa TE-hallinnon ja kuntakentän arkeen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittaman Osallisena -hankkeen toteuttaja on Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toimintakausi on 1.4.2021 - 31.12.2022.

Yhteystiedot:

 

  Anne Laitinen-Saunio

  Hankepäällikkö

  anne.laitinen-saunio(a)ely-keskus.fi

 

  

  Noora Hagman

  Hankesuunnittelija

  noora.hagman(a)ely-keskus.fi

  

  Jaakko Vehkaperä

  Hankesihteeri

  jaakko.vehkapera(a)ely-keskus.fi