Hyvät väestösuhteet

Hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus ovat kotoutumisen edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2023 yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja oikeusministeriön kanssa valmistellun Hyvät väestösuhteet -hankkeen. Hanke on jatkoa oikeusministeriön rahoittaman Hyvien väestösuhteiden edistämisen pilottihankkeelle (18.10.2021-30.6.2023), jolla toimeenpantiin Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hyvien väestösuhteiden edistämistä osana kotoutumista edistävää työtä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, jotta kuntien edellytykset vastaanottaa pakolaisia vahvistuvat. Rasisminvastainen toiminta sisältyy läpileikkaavasti hankkeen hyviä väestösuhteita edistävään työhön.

Hanke tukee

 • kuntia ja ELY-keskuksia niiden kotoutumislain mukaisissa hyvien väestösuhteiden edistämiseen liittyvissä tehtävissä
 • kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden hyvien väestösuhteiden edistämisen asiantuntijaroolia
 • kuntien aktiivista roolia hyvien väestösuhteiden ja kotoutumisen edistämisessä ja seurannassa
 • alueellisten toimintasuunnitelmien toimeenpanoa
 • hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä ja toimijoiden verkostoitumista

Hankkeen kohderyhminä ovat yhdenvertaisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön erikoistuneet, kotoutumisen tukemisen asiantuntijat, konfliktinratkaisun ja sovittelun asiantuntijat, rikoksentorjunnan ammattilaiset ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Toiminnot:

 1. Tiedonkeruutilaisuudet väestösuhteiden tilasta paikallistasolla ja paikallisille päättäjille suunnatut tilaisuudet kerätyn tiedon käsittelemiseksi
 2. Tiedonkeruiden ja päättäjätilaisuuksien mallintaminen paikallistoimijoiden käyttöön
 3. Alueellisten toimintasuunnitelmien laatimisen ja toimeenpanon tukeminen
 4. Järjestöjen toimintojen sparraaminen väestösuhteiden edistämisessä
 5. Vuosittainen hyvien väestösuhteiden foorumi
 • Kajaani 28.-29.5.2024
 1. Vuosittainen tilannekuva väestösuhteiden tilasta Suomessa
 2. Tilaisuudet/ tapahtumat valtakunnallisten, alueellisten ja paikallistoimijoiden tueksi

 

Hankkeen tavoitteita edistäviä toimintoja hankintaan ostopalveluina järjestöiltä, jotka toimivat kotoutumisen tukemisen, yhdenvertaisuuden edistämisen tai rasismin torjumisen parissa. Järjestöt ja muut toimijat voivat toteuttaa ostopalveluina myös toimintasuunnitelmissa kumppanuudessa suunniteltuja toimintoja.

 

Hyvät väestösuhteet -hankkeen työntekijöiden yhteystiedot:

 • Nexhat Beqiri, erikoissuunnittelija, 0295 021 028, nexhat.beqiri(at)ely-keskus.fi
 • Liisa Päkki, suunnittelija, 0295 021 350, liisa.pakki(at)ely-keskus.fi

 

Hyvät väestösuhteet -hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa (jatkossa Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma). Rahoitus tulee Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta.

Hyvät väestösuhteet -hankkeen työtila Kumppanuusalustalla

 

Oikopolut

Linkedin

 

HVS Tietosuojaseloste

Päivitetty: 18.03.2024