Navigointivalikko
Kotona Suomessa -tuotekortit _Uusimaa

Kotona Suomessa -tuotekortit

Nämä tuotekortit on tuotettu Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Kotona Suomessa -hankkeessa (ESR). Hanke järjesti vuosina 2015 - 2020 satoja kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä koulutus- ja muita tilaisuuksia. Näissä tuotekorteissa on kuvattu Kotona Suomessa -hankkeen erityisen toimiviksi kokemien ja lukuisia kertoja eri puolilla Suomea toteuttamien tilaisuuksien konseptit. Tuotekorttien tarkoituksena on helpottaa niissä kuvattujen tilaisuuksien järjestämistä sekä toimia niiden järjestämisen tukena myös tulevaisuudessa.

Hyvät väestösuhteet

Hyvä väestösuhteet -koulutuksen tavoitteena on lisätä väestösuhteita koskevaa tietoutta sekä ymmärrystä väestösuhteiden vaikutuksesta kotoutumiseen. 

Hankemylly  

Hankemyllyn tavoitteena on jakaa tietoa alueen hankkeiden työstä ja niiden tarjoamista palveluista sekä tukea uusien hankeideoiden kehittämistä ja yhteistyökumppaneiden löytämistä.  

Maahanmuutto -ja kotoutumistyön peruskoulutus  

Koulutus tarjoaa kotoutumista ja maahanmuuttoa koskevat perustiedot maahanmuuttajia työssään kohtaaville, eri organisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille. 

Aluekatsomo 

Aluekatsomo kokoaa eri toimijoiden kotoutumistyön asiantuntijat yhteen seuraamaan etäyhteyksin välitettävää koulutustilaisuutta.  

Alueellinen maahanmuuttotyön verkostokokous 

Alueellisen maahanmuuttotyön verkostokokouksen tavoitteena on lisätä toimijoiden keskinäistä tietoisuutta toistensa työstä ja ajankohtaisista asioista alueella sekä tukea verkostoitumista. 

 

Päivitetty: 23.10.2020