Navigointivalikko
chatbot

Muutoksenhaku palkkaturvapäätökseen - ingressi

Muutoksenhaku palkkaturvapäätökseen

Palkkaturvapäätöksen mukana toimitetaan tarkat ohjeet muutoksen hakemisesta päätökseen.

Työntekijän valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan

Työntekijä voi valittaa palkkaturvapäätöksestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen muun muassa silloin, kun

  • hakemus on hylätty sen vuoksi, että se on palautettu myöhässä
  • hakemus on hylätty sen vuoksi, ettei työnantajaa ole voitu todeta maksukyvyttömäksi
  • hakemus on hylätty sen vuoksi, etteivät saatavat perustu työsuhteeseen
  • hakemus on hylätty palkkaturvan väärinkäytösepäilyjen vuoksi.

Työntekijän kanne alioikeudessa

Jos palkkaturvana haettu saatava on hylätty sen vuoksi, että työnantaja on riitauttanut saatavan, työntekijän on säilyttääkseen oikeutensa palkkaturvaan nostettava kanne käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan. Jos saatava on hylätty sen vuoksi, ettei palkkaturvaviranomainen ole kyennyt selvittämään sen perustetta ja määrää, mutta työnantaja ei ole sitä kiistänyt, työntekijän on nostettava kanne käräjäoikeudessa valtiota vastaan. Mikäli työnantaja on konkurssissa, kannetta ei voida nostaa, vaan työntekijän on valvottava saatavansa konkurssissa.

Oikeudenkäynnin jälkeen työntekijän on tehtävä uusi palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Työnantajan takaisinsaantikanne

Palkkaturvapäätöksessä maksuvelvolliseksi määrätty työnantaja voi hakea maksuvelvollisuuteensa muutosta nostamalla takaisinsaantikanteen valtiota vastaan. Jos työnantaja on konkurssissa, maksuvelvollisuutta koskeva riita voidaan ratkaista konkurssimenettelyn yhteydessä.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024