Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on noin vuoden mittainen, hiljattain Suomeen maahanmuuttaneille suunnattu koulutus. Sen tärkeimmät sisällöt ovat suomen/ruotsin kielen sekä yhteiskunta- ja työelämätaitojen opiskelu sekä työhön tai jatko-opintoihin suuntaavan jatkosuunnitelman tekeminen.

ELY-keskuksissa hankimme työvoimakoulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta. Se on tarkoitettu työnhakijana oleville kotoutumisvaiheen maahanmuuttaneille.  Koulutuksiin voidaan mahdollisuuksien mukaan valita myös pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia, jos ryhmissä on tilaa. Jonkin verran järjestetään myös erityisesti pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttaneille suunnattuja suomen/ruotsin taitoa ja työelämävalmiuksia parantavia koulutuksia. Asiakas voidaan aluksi ohjata kielitaidon lähtötason arviointiin, jonka perusteella hänet ohjataan sopivaan kotoutumiskoulutuksen ryhmään.

ELY-keskukset hankkivat työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta tarjouskilpailujen perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Kotoutumiskoulutuksen hankintoihin on laadittu valtakunnalliset suositukset.

 Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (doria.fi)

Mikäli haluat tietää tarkemmin koulutuksen sisällöstä, voit tutustua Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Kotoutumiskoulutus (oph.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 04.07.2023