Navigointivalikko
chatbot

Hakemuksen määräaika - ingressi

Hakemuksen määräaika

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukausittain ja lopputili työsuhteen päättyessä. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta, jolla ei ole erityistä eräpäivää, on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tai siitä on sovittu vakiintunutta työmarkkinakäytäntöä noudattaen solmitulla sopimuksella.

Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, ei saatavaa voida palkkaturvana maksaa.

Merimiesten palkkaturvahakemus

Merimiesten palkkaturvalain tarkoituksena on turvata merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitetun työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

  • Saatava on haettava palkkaturvana merilain (674/1994) 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisen meripanttioikeuden voimassa ollessa.
  • Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta tai hyvitystä, jolla ei ole erityistä eräpäivää ja joka ei enää nauti 1 momentissa mainittua meripanttioikeutta, on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta tai vakiintunutta työmarkkinakäytäntöä noudattaen solmitun sopimuksen tekemisestä.

Alueellista tietoa


Päivitetty: 27.01.2023